Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

Ambicij - Kje Smo

facebook mali

Kolektivne pogodbe, aneksi

V Uradnem listu RS št. 25/2017 je bila objavljena naslednja razlaga Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije:

 

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 35/2017 je bil objavljen naslendnji Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije:

Preberi več

V  uradnem listu RS št. 35/2017 je bila objavljena naslednja razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: aneks h KPND):

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 26/2017 je bil objavljen naslednji Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo:

 

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 21/2017 je bil objavljen naslednji Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS):

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 22/2017 je bil objavljen naslednji Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije:

 

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 15/2017 je bil obljavljen naslednji Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije:

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 12 je bila dne 10. 3. 2017 objavljena naslednja Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti:

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 6/2017 je bil objavljen naslednji Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije:

 

Preberi več

 

Preberi več