Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

Ambicij - Kje Smo

facebook mali

Štirimestna koda namena plačila nadomešča tekstualni zapis namena plačila.

 

 

Njeno uporabo priporočajo uporabnikom plačilnih storitev pravila sheme SEPA, skupaj s strukturirano referenco, ki omogoča avtomatsko zapiranje terjatev. Uporaba kod je posebej pomembna pri izplačevanju plač, pokojnin, regresov, potnih stroškov, socialnih transferjev itd., saj so ta nakazila na račune fizičnih oseb, v primeru, da na računu poteka izvrševanje izvršbe (rubeža sredstev) različno rubljiva glede na zakonodajo.

 

Šifrant kod namena plačil vam je na voljo tukaj.