Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

Ambicij - Kje Smo

facebook mali

V Uradnem listu RS je bil 21. 7. 2017 objavljen Sklep o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev:

 

Najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev je 33 eurov brez davka na dodano vrednost na uro.
II 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35404-1/2017
Ljubljana, dne 20. julija 2017
EVA 2017-2550-0048
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik