Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

Ambicij - Kje Smo

facebook mali

Podjetniške/poslovne/druge novice

 

Preberi več

Preberi več

Tržni inšpektorat RS (Tirs) opozarja, da naj poslovni subjekti, če ponujajo zapise za svoje storitve v tujih jezikih, v prvi vrsti uporabijo slovenski zapis.

Preberi več

Preberi več

Preberi več

V Zakonu o dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1F), ki je bil sprejet 9. 10. 2015 je navedeno naslednje:

Preberi več

AFNA

Preberi več

 

V skladu s 26. členom ZOPSPU (Ur. list RS, št. 59/2010, 111/2013) morajo od 1. 1. 2015 dalje vsi proračunski uporabniki obvezno prejemati eRačune, izdajati pa samo v primeru, da je prejemnik eRačuna proračunski uporabnik.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila na svoji spletni strani dnevno objavlja podatke o tem, kateri slovenski poslovni subjekti so proračunski uporabniki.


V kolikor se vaša stranka nahaja na seznamih proračunskih uporabnikov, boste po 1. 1. 2015 zavezani k obvezni izmenjavi e-računov s tako stranko (prejemanje/izdajanje e-računov).

Preberi več

Preberi več

Preberi več