19
nov
2019

Knjiženje v javnem sektorju (2 dni)

Kotizacija: 350 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Izobraževanje je namenjen računovodskim delavcem javnega sektorja, direktorjem in vodjem javnih zavodov ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavanimi vsebinami.

Vabljeni ste zaposleni v šolah, vrtcih, domovih za starejše... ter vsi posredni proračunski uporabniki (razen ZZZS, ZPIZ in javnih skladov), ki so jih ustanovile občine ali država – javni zavodi in javne agencije.

 

Vsebina bo posredovana na razumljiv način, ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri.

Za ta dogodek prijava ni več mogoča

25
nov
2019

Seminar za društva (poslovanje, knjiženje, davki, bilance)

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Na praktično izobraževanje vabimo vse: 

- ki iščete praktične informacije s področja poslovanja in zaposlovanja v društvih,

- ki se želite naučiti pravilnega knjiženja najpogostejših poslovnih dogodkov v društvih,

- ki želite spoznati pravni vidik poslovanja društev,

- ki želite dobiti napotke za pripravo letnih poročil.

28
nov
2019

SEMINAR: Branje in analiza bilanc za javni sektor

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Praktičen seminar je primeren za vse, ki želite osvojiti, pridobiti in osvežiti znanje s področja branja in analize bilanc v javnem sektorju. Na seminarju boste med drugim spoznali kako brati bilance in kako jih analizirati.

Vabljeni ste vsi zaposleni v javnem sektorju - torej zaposleni v šolah, vrtcih, domovih za starejše, javnih skladih, javnih zavodih in javnih agencijah...

 

03
dec
2019

SEMINAR: DDPO, RAZMEJITVE IN OLAJŠAVE v javnem sektorju in drugih nepridobitnih organizacijah

03.12.2019 09:00 -14:00
Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Na seminarju se bomo naučili, kako pravilno razmejiti pridobitve in nepridobitne prihodke v skladu s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Pogledali bomo posebnosti v zvezi s prodajo osnovnih sredstev, obrestmi in nekaterimi drugimi kategorijami prihodkov. Posvetili se bomo tudi pravilnemu in optimalnemu ločevanju odhodkov. Kdaj je primerno, da odhodke ločujemo po odbitnem deležu in kdaj po dejanskih odhodkih. Na koncu pa se bomo posvetili še možnostim koriščenja davčnih olajšav v javnem sektorju.

Obravnavali bomo naslednje:

1) Splošno o zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ter opredelitev nepridobitnih organizacij in dejavnosti po 9. členu

2) Kako pravilno razmejimo prihodke na pridobitne in nepridobitne?

3) Kdaj in kako razmejevati odhodke na pridobitne in nepridobitne?

4) Kako lahko organizacije v javnem sektorju koristijo davčne olajšave?

16
dec
2019

SEMINAR: Poglobljeno branje in analiza bilanc

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vse, ki želite poglobiti znanje s področja branja in analiziranja bilanc/zaključnih računov, vabimo na poglobljeno izobraževanje/seminar na temo branje bilanc, kjer boste osvežili znanje in ga še poglobili.

Primeren je za vse, ki želite osvežiti in še poglobiti znanja s področja branja bilanc ter analize bilanc oz. zaključnih računov/bonitetnih izkazov. Priporočamo osnovno znanje s tega področja ali pa predhodno udeležbo na seminarju Branje in analiza bilanc.

Vsebina bo posredovana na vsem razumljiv način ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri.

Zaradi načina dela in programa je seminar primeren tudi za javni sektor.

21
jan
2020

SEMINAR: DDV v javnem sektorju in nepridobitnih organizacijah v 2020

169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabljeni na praktičen seminar, kjer se boste spoznali z osnovami obdavčitve z davkom na dodano vrednost. Poudarek bo na vsebinah, ki bolj zadevajo javni sektor in nepridobitne organizacije.

Vabljeni ste vsi zaposleni v javnem sektorju - torej  zaposleni v šolah, vrtcih, domovih za starejše,  javnih skladih, javnih zavodih in javnih agencijah... in v nepridobitnih organizacijah.