VABIMO VAS NA KNJIŽENJE V JAVNEM SEKTORJU

(šole, vrtci, javni zavodi in drugi posredni proračunski uporabniki)

- praktično, aktualno

Izobraževanje je namenjeno računovodskim delavcem javnega sektorja, direktorjem in vodjem javnih zavodov ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavanimi vsebinami.

Vabljeni ste zaposleni v šolah, vrtcih, domovih za starejše... ter vsi posredni proračunski uporabniki (razen ZZZS, ZPIZ in javnih skladov), ki so jih ustanovile občine ali država – javni zavodi in javne agencije.

Vsebina bo posredovana na razumljiv način, ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri.

  

PROGRAM IN TERMINSKI PLAN:

 

TEMA/MODUL

 

TERMIN

 

Knjiženje pogostih poslovnih dogodkov  v javnem sektorju + inventura v JS 

 

Torek

19.11.2019

 

Knjiženje pogostih poslovnih dogodkov  v javnem sektorju

Sreda

27.11.2019

 

NEKAJ POUDARKOV IZ PROGRAMA:

 1. Pregled zakonskih predpisov na računovodskem področju (kontni plan in pravilnik o računovodenju)
 2. Izkazovanje posameznih ekonomskih kategorij, poseben poudarek na osnovnih sredstvih
 • Izkazovanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, s poudarkom na posebnosti knjiženja obračuna amortizacije;
 • Seznanitev s knjiženji glede na različne vire pridobitve OS (nakup, brezplačna pridobitev, finančni najem, iz lastnih sredstev), sredstva v upravljanju;
 • Knjiženje stroškov: po vrstah, predvsem obračun stroškov dela, drugih prejemkov.
 • ...
 1. Ugotovitev rezultata poslovanja, davčni obračun za javne zavode glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti:
 • končno knjiženje rezultata za javni sektor v primeru pozitivnega oz. negativnega presežka
 • načini  pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
 • za kaj se lahko vse porabi presežek prihodkov nad odhodki
 • ugotavljanje presežka po fiskalnem pravilu
 • posebnosti davčnega obračuna  glede na pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
 • ugotavljanje davčne osnove, koriščenje davčnih olajšav
 • knjiženje morebitne obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb
 • ...

Predavanje bo temeljilo na konkretnih knjiženj posameznih postavk po kontnem planu od razreda nič do devet. Udeleženci boste lahko aktivno sodelovali.

 

KAKO IN KDAJ: Izobraževanje zajema 2 intenzivni izobraževanji. Trajanje posameznega izobraževanja/modula je cca. 6 pedagoških ur oz. 5 polnih ur. Oba izobraževanja trajata od 9. do 14. ure!    

KJE: Dogodek se bo izvajal v okviru AMBICIJ akademije in sicer v prostorih Centra za poslovno usposabljanje (CPU/GZS), Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana (brezplačno parkiranje in enostaven dostop) – kako do nas si oglejte tukaj

Vse informacije dobite ob potrditvi prijave. 

KOTIZACIJA: 350 EUR + 22% DDV ter vključuje udeležbo na obeh izobraževanji, z ustreznim gradivom, pogostitev in osvežilne napitke ter jutranjo kavico.

Da bi vam vstop v šolo in pridobivanje novega znanja olajšali, vam ponujamo možnost obročnega plačila.

 

ENOSTAVNI NAČINI PRIJAVE: 

- E-PRIJAVA - spodaj

- Pišite na info@ambicij.si

- Pokličite 041 887 186

- Izpolnite in pošljite svojo ali našo prijavnico/naročilnico (naša vam je na voljo tukaj) - za proračunske uporabnike 

 

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je zaradi načina dela omejeno.

 

KRATKO O PREDAVATELJICI:

V vaši družbi bo ga. Majda Gominšek, finančna svetovalka, ki je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka 19.11.2019 09:00
Cena za udeleženca Kotizacija: 350 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)
Lokacija Dogodek se bo izvajal v okviru AMBICIJ akademije in sicer v prostorih Centra za poslovno usposabljanje (CPU/GZS)
Kategorija Izobraževanja za JAVNI SEKTOR in nepridobitne organizacije
Za ta dogodek prijava ni več mogoča