Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

Računovodstvo

 

Vse, ki želite poglobiti znanje s področja branja in analiziranja bilanc/zaključnih računov, vabimo na poglobljeno izobraževanje/seminar na temo branje bilanc, kjer boste osvežili znanje in ga še poglobili.

Praktičen seminar je primeren za vse, ki želite osvežiti in še poglobiti znanja s področja branja bilanc ter analize bilanc oz. zaključnih računov/bonitetnih izkazov ter imate vsaj neka osnovna znanja s tega področja. Seminar je primeren tudi za tiste, ki ste se pri nas že udeležili kakšnega seminarja na to temo.

V kolikor še nimate posebnega predznanja s področja branja in analize bilanc vas vabimo, da se predhodno udeležite seminarja Branje in analiza bilanc.

 

Vsebina bo posredovana na vsem razumljiv način ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri.

Zaradi načina dela in programa je seminar primeren tudi za javni sektor.

 

Preberi več

 

Izplačila potnih stroškov in druga povračila stroškov fizičnim osebam so v praksi zelo pogosta in na prvi pogled enostavna, na drugi strani pa so ena najbolj občutljivih področij tako na strani davčne, kakor tudi na strani delovno pravne zakonodaje. Država nam s povračili stroških fizičnim osebam dopušča, da si ob pravilnem vodenju in evidentiranju, del denarja izplačamo iz podjetja neobdavčeno, zato je razumljivo, da je na tem področju restriktivna. Dokazno breme v davčnem postopku je praviloma na strani davčnih zavezancev, zato je dokazovanje resničnosti in upravičenosti službenih poti s pravilno izpolnjenimi potnimi nalogi in spremljajočo dokumentacijo toliko bolj pomembno. 

Nepravilno izpolnjen in obračunan potni nalog ima lahko velike posledice tako za delavca kot za delodajalca. Po drugi strani pa neizplačevanje teh stroškov pomeni kršenje delovno pravne zakonodaje in je tudi (v večini primerov) ekonomsko nesmotrno. Za delodajalca je zato izredno pomembno, da pozna vso zakonodajo s tega področja. 

 V letu zadnjem času je bilo kar nekaj novih praks tudi na področju napotitev delavcev, zato bomo temu posvetili tudi nekaj časa.

Vabljeni na izobraževanje, ki je namenjeno vsem, ki želite razumeti in poznati davčno in delovno pravno zakonodajo na tem področju, računovodjem, lastnikom podjetij in vsem ostalim, ki vas tematika zanima. Odgovorili bomo na marsikatero vaše vprašanje in razjasnili dileme, ki se vam pojavljajo v praksi. 

Vsebina je namenjena tako začetnikom, kot tudi tistim ki želite osvežiti in utrditi svoje znanje s tega področja. Primerna je za zaposlene v gospodarstvu (podjetja, s.p.) in nepridobitnih dejavnostih.

Preberi več

 

Vabljeni na izobraževanje, kjer boste spoznali temeljna pravila sestavljanja letnih poročil/bilanc in davčnega obračuna. Dobili boste vse napotke, znanje in navodila za pravilno izdelavo bilanc/zaključnih računov.

Delali bomo na konkretnih bruto bilancah tako da bo izobraževanje res zelo praktično in intenzivno. Naučili se boste brati bruto bilanco in iz nje ročno izdelali Izkaz poslovnega izida, Bilanco stanja ter izračunali dobiček ali izgubo iz poslovanja. Zadnji dan je namenjen tudi pripravi davčnega obračuna. Izbraževanje zajema vse, kar potrebujete za zaključek poslovnega leta. 

Izobraževanje je torej namenjeno vsem, ki iščete praktično izobraževanje s tega področja in se želite naučiti kako pravilno pripraviti zaključne račune/bilance (izkaz uspeha in bilanco stanja) ter davčni obračun. Primerno je za začetnike in tiste, ki želite osvežiti in utrditi svoje znanje. 

 

Preberi več

 

Praktičen seminar za normirance je namenjem vsem, ki imate ali boste imeli status »normiranca« ter vas zanima: kako status "normiranca" deluje v praksi; kdaj se izplača postati normiranec; kakšni so pogoji za status normiranca oz. ali jih še izpolnjujete; kako je v primeru ko je s.p./družba DDV zavezanec; kakšne so obveznosti normiranca... 

Velik poudarek je tudi na samostojni pripravi in oddaji davčnega obračuna za normirani s.p., ki ga morate oddati 1 x letno (najkasneje do 31. 3. 2019). Skozi praktičen primer normiranega s.p. boste spoznali sestavo in oddajo davčnega obračuna preko edavkov (FURS).  Spoznali boste tudi kako si za tekoče poslovno leto določite zavarovalno osnovo.

Preberi več

 

Ambicij Jumbo4x3 2 Web 02 BREZ DATUMA

VABIMO VAS V

ŠOLO (TEČAJ) RAČUNOVODSTVA S KNJIŽENJEM NA RAČUNALNIKU

- za začetnike in osebe z osnovnim predznanjem

 

 • 11 intenzivnih izobraževanj (cca. 66 ur) + dodatno samostojno delo (cca. 64 ur) =
  skupaj cca. 130 ur izobraževanja
 • poudarek na praktičnih informacijah, praktičnemu delu in knjiženju
 • tekom izobraževanja imate svojega mentorja
 • knjiženje na računalniku v ustreznem računovodskem programu
 • primerno za začetnike in osebe z osnovnim znanjem
 • posebne izobrazbe in izkušenj ne potrebujete
 • primerno za vse, ki si želite veliko znanja in uporabnih informacij iz prakse
 • primerno za vse, ki želite spoznati celotno računovodstvo in tudi knjiženje v praksi; v računovodskem programu
 • kasneje vam nudimo tudi individualne inštrukcije/svetovanja - več

 

 *OPOMBA:  V kolikor iščete praktično izobraževanje, kjer se boste naučili knjiženja v računovodskem programu, teorijo in zakonodajo pa naučili na primerih iz prakse, potem je naš tečaj prava izbira. Izobraževanje je bogato s podatki, ter vsebuje veliko ur praktičnega dela in bogatih informacij iz prakse.
Tako je zelo primeren tudi za vse, ki se pripravljate na NPK (izpit za pridobitev poklicne kvalifikacije NPK računovodja ali knjigovodja) -  (poklicni certifikat NPK Računovodja/računovodkinja za majhne družbe, s.p. in zavode in poklicni certifikat  NPK knjigovodja sta enakovredni merili spretnostim in znanju, pridobljenem v šolskem sistemu in imata javno veljavo).

Pristop k izpitu ni obvezen!

 

Začnemo 24. JANUARJA 2019 

 

 

Ne prezrite možnosti:

1) V kolikor že imate nekaj predznanja in niste prepričani ali je program primeren za vas nas kontaktirajte, kajti imamo veliko možnosti prilagoditi program vašim potrebam. Vse z izkušnjami, ki želite poglobiti in utrditi svoje znanje pa vabimo v ŠOLO/TEČAJ POGLOBLJENEGA KNJIGOVODSTVA (tukaj kliknite), v Davčne šole/tečaje (tukaj kliknite) in tematska enodnevna izobraževanja (kliknite tukaj).

 

Preberi več

 

Seminar je zelo praktično naravnan, podprt s primernim gradivom in primeri iz prakse. 

Seminar je razdeljen na tri sklope. V okviru prvega sklopa se boste seznanili s temelji računovodstva, načini vodenja poslovnih knjig,  verodostojnimi listinami, obdavčitvijo zasebnikov in podjetij, ipd.. Drugi sklop je namenjen seznanitvi s pravili obračunavanja potnih stroškov in bonitetam. V okviru zadnjega sklopa pa se boste seznanili s pravili dvostavnega knjiženja, kontnim planom ipd. Vsebina je primerna za začetnike brez predznanja. Posebnega predznanja in izobrazbe ne potrebujete, saj bo vsebina podana na razumljiv in enostaven način. Za poglabljanje znanja priporočamo specializirane seminarje s posameznih področij ali pa udeležbo na večdnevnih izobraževanjih - Šolah/tečajih.

 

1 OPOMBA: Udeleženci lahko tudi nadaljujejo in poglabljajo znanje; ali v Šoli/tečaju računovodstvaŠoli ddv-ja, Šoli poglobljenega knjigovodstva po novih SRS, Šoli Izdelava bilanc/zaključnih računov in davčnega obračunaIzdelava bilanc/zaključnih računov in davčnega obračuna ali na drugih enodnevnih seminarjih.

2 OPOMBA: Udeležencem je omogočeno (glede na razpoložljiva prosta mesta) v roku 1 leta nadaljevanje izobraževanja v okviru Šole/tečaja računovodstva. V tem primeru vam kotizacijo tega izobraževanja odštejemo od cene Šole/tečaja računovodstva.

Preberi več

 *Opomba: Vse ki želite celovito znanje s področja knjigovodstva/računovodstva vabimo, da se nam pridružite v Šoli/tečaju računovodstva - tukaj kliknite!

 

Vabimo vas na delavnico »OSNOVE DVOSTAVNEGA KNJIŽENJA«, ki je namenjena vsem, ki želite osvojiti praktično in teoretično osnovno znanje s področja knjiženja najpogostejših poslovnih dogodkov v podjetju in pri zasebnikih. 

BREZPLAČNO: ker je v zadnjem času vse več društev in zavodov smo se odločili, da lahko udeleženci izobraževanje podaljšate do 15 ure, in poslušate tudi tematiko ki bo osredotočena na zavode in društva. Med 14.15 in 15.00 bomo tako obdelali najpogostejše posebnosti, ki se pojavljajo v društvih in zavodih. Svojo odločitev o prisotnosti v zadnjem delu boste sporočili ob prijavi.

 

Praktična delavnica je podprta z gradivom in številnimi primeri iz prakse. V enem dnevu boste tako prišli do dodatnega znanja in veliko uporabnih informacij. Primerna je za začetnike in za tiste, ki imate osnovno znanje z omenjenega področja.

 

Preberi več

 

Praktičen seminar je primeren za vse, ki želite osvojiti, pridobiti in osvežiti znanje s področja branja in analize bilanc (zaključnih računov/bonitetnih izkazov). Na seminarju boste med drugim spoznali kako brati bilance, kako jih analizirati ter kako pridobljene informacije uporabiti pri sprejemanju poslovnih odločitev in poslovanju na sploh. Vsebina bo posredovana na vsem razumljiv način ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri. 

Seminar je primeren tudi za javni sektor. Posebnega predznanja in izobrazbe ne potrebujete, saj je primeren ravno za osebe brez nekega poglobljenega predznanja pa tudi za tiste, ki že imate več znanja s tega področja ter želite osvežiti in potrditi svoje znanje. Vsebina je zelo bogata z informacijami.

Opomba: v kolikor želite poglobiti svoje znanje ste vabljeni na seminar Poglobljeno branje in analiza bilanc. Več informacij dobite tukaj.

 

Preberi več

V kolikor že imate osnovno teoretično predznanje s področja obračunavanja plač in si želite teorijo podkrepiti s praktičnim knjiženjem plač v računovodskem programu ali le spoznati računovodski program, smo za vas tokrat pripravili prav posebno izobraževanje.

 

Preberi več

 writing-1149962 1920

VABIMO VAS V

ŠOLO/TEČAJ POGLOBLJENEGA KNJIGOVODSTVA PO NOVIH SRS

 

 

Þ    4 intenzivna izobraževanja

Þ prejmete e-gradivo in SRS-je v elektronski obliki

Þ     bogat vsebinski program s predavatelji/strokovnjaki iz prakse

Þ     predvsem praktično delo/primeri iz prakse, za poglobitev in utrditev vašega znanja

Þ     program prilagodimo vašim željam in pričakovanjem

Þ     odgovarjamo in rešujemo vaša vprašanja/težave/dileme

Po uspešno končani šoli prejmete diplomo AMBICIJ akademije,

ki potrjuje uspešno opravljeno Šolo poglobljenega knjigovodstva.

 

 

Vabljeni na praktično izobraževanje, kjer bomo na enostaven in praktičen način obravnavali knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov, ki se pogosto pojavljajo v praksi. Vse v skladu z novimi SRS-ji, ki jih boste tekom izobraževanja tudi dobro spoznali. Izobraževanje je zelo praktično naravnano, saj bomo že od samega začetka obravnavali in knjižili različne poslovne dogodke in na koncu obravnavali tudi smernice za izdelavo letnih poročil/bilanc.

 

Preberi več

Prijava na e-novice

captcha 

Koledar izobraževanj

December 2018
P T S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6