23
jan
2020

Šola/tečaj RAČUNOVODSTVA s knjiženjem na računalniku (Začetek: 23. januar 2020 ) - za začetnike in osebe z osnovnim predznanjem; NPK računovodja, knjigovodja

KOTIZACIJA: 1.195 EUR + 22% DDV (skupaj 1.458 EUR). Vključuje udeležbo na vseh srečanjih po programu, gradivo, pogostitev, dostop do računovodskega programa za namene izobraževanja ter diplomo AMBICIJ akademije. Možnost plačila v obrokih in popusta!
Šola/tečaj RAČUNOVODSTVA s knjiženjem na računalniku (Začetek: 23. januar 2020 ) - za začetnike in osebe z osnovnim predznanjem; NPK računovodja, knjigovodja

VABIMO VAS V

ŠOLO (TEČAJ) RAČUNOVODSTVA S KNJIŽENJEM NA RAČUNALNIKU

- za začetnike in osebe z osnovnim predznanjem

 

- 11 intenzivnih izobraževanj (cca. 66 ur) + dodatno samostojno delo (cca. 64 ur) =  skupaj cca. 130 ur

- poudarek na praktičnih informacijah, praktičnemu delu in knjiženju

- udeleženci dosegajo res dobre rezultate glede pridobljenega znanja

- tekom izobraževanja imate svojega mentorja

- knjiženje na računalniku v ustreznem računovodskem programu

- primerno za začetnike in osebe z osnovnim znanjem

- posebne izobrazbe in izkušenj ne potrebujete

- primerno za vse, ki si želite veliko znanja in uporabnih informacij iz prakse

- primerno za vse, ki želite spoznati celotno računovodstvo in tudi knjiženje v praksi; v računovodskem programu

- poudarek na knjiženju pri podjetjih in samostojnih podjetnikih

- kasneje vam nudimo tudi individualne inštrukcije/svetovanja - več

 

 *OPOMBA: V kolikor iščete praktično izobraževanje, kjer se boste naučili knjiženja v računovodskem programu, teorijo in zakonodajo pa naučili na primerih iz prakse, potem je naš tečaj prava izbira. Zelo je primeren tudi za tiste, ki se pripravljate na NPK (izpit za pridobitev poklicne kvalifikacije NPK računovodja ali knjigovodja). Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

 

Pristop k izpitu ni obvezen! Možnost plačila v 12 obrokih; pri enkratnem plačilu priznamo popust! Z vami bodo izkušene predavateljice/računovodkinje z bogatimi izkušnjami! Naučili se boste knjiženja/računovodstva tudi v programu! Predznanje ni potrebno! Omejeno število prostih mest, zato si čim prej zagotovite prosto mesto - oddajte prijavo (spodaj)!

 

23
jan
2020

SEMINAR: Temelji računovodstva z osnovami knjiženja

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

 

Seminar je zelo praktično naravnan, podprt s primernim gradivom in primeri iz prakse. Razdeljen je na tri sklope. V okviru prvega sklopa se boste seznanili s temelji računovodstva, načini vodenja poslovnih knjig,  verodostojnimi listinami, obdavčitvijo zasebnikov in podjetij, ipd.. Drugi sklop je namenjen seznanitvi s pravili obračunavanja potnih stroškov in bonitetam. V okviru zadnjega sklopa pa se boste seznanili s pravili dvostavnega knjiženja, kontnim planom ipd. 

Posebnega predznanja in izobrazbe ne potrebujete, saj bo vsebina podana na razumljiv in enostaven način. Za poglabljanje znanja priporočamo specializirane seminarje s posameznih področij ali pa udeležbo na večdnevnih izobraževanjih - Šolah/tečajih.

 

30
jan
2020

DELAVNICA: Osnove dvostavnega knjiženja

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabimo vas na delavnico »OSNOVE DVOSTAVNEGA KNJIŽENJA«, ki je namenjena vsem, ki želite osvojiti praktično in teoretično osnovno znanje s področja knjiženja najpogostejših poslovnih dogodkov v podjetju in pri zasebnikih. 

BREZPLAČNO: ker je v zadnjem času vse več društev in zavodov smo se odločili, da lahko udeleženci izobraževanje podaljšate do 15 ure, in poslušate tudi tematiko ki bo osredotočena na zavode in društva. Med 14.15 in 15.00 bomo tako obdelali najpogostejše posebnosti, ki se pojavljajo v društvih in zavodih. Svojo odločitev o prisotnosti v zadnjem delu boste sporočili ob prijavi.

30
jan
2020

Individualne inštrukcije/svetovanje pri pripravi vaše letne bilance (datum in ura po dogovoru)

30.01.2020 13:00
Po dogovoru

Individualne inštrukcije (svetovanje) pri pripravi vaše letne bilance so primerne za vse, ki želite bilanco oddati sami, a potrebujete še kakšno svetovanje in napotke.

Za datum, uro in trajanje se dogovorimo skupaj. Pošljite neobvezujoče povpraševanje.

03
feb
2020

SEMINAR: Prvič delam bilanco/letno poročilo za majhno podjetje in s.p. za leto 2019 (Termin za februar ali marec je v pripravi - sprejemamo predprijave za dopoldanski ali popoldanski termin)

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabljeni na izobraževanje, kjer boste spoznali temeljna pravila sestavljanja letnih poročil/bilanc. Dobili boste napotke, znanje in navodila za pravilno izdelavo bilanc/zaključnih računov za leto 2019.

Delali bomo na konkretnih bruto bilancah tako da bo izobraževanje res zelo praktično in intenzivno. Naučili se boste brati bruto bilanco in iz nje ročno izdelali Izkaz poslovnega izida, Bilanco stanja ter izračunali dobiček ali izgubo iz poslovanja. 

Izobraževanje je torej namenjeno vsem, ki iščete praktično izobraževanje s tega področja in se želite naučiti kako pravilno pripraviti zaključne račune/bilance (izkaz uspeha in bilanco stanja).

Primerno je za začetnike in tiste, ki želite osvežiti in utrditi svoje znanje. 

04
feb
2020

IZOBRAŽEVANJE ZA DRUŠTVA IN ZAVODE - s poudarkom na zaključevanju leta in pripravi letnih bilanc (popoldanski termin)

Kotizacija: 110 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Na praktično izobraževanje vabimo vse: 

- ki iščete praktične informacije s področja poslovanja in zaposlovanja v društvih,

- ki se želite naučiti pravilnega knjiženja najpogostejših poslovnih dogodkov v društvih,

- ki si želite poudarek na zaključevanju leta ter pripravi in oddaji letnih poročil.

 

Primerno za začetnike in za osebe z osnovnim predznanjem.

11
feb
2020

SEMINAR: Potni nalogi, dnevnice, bonitete, regres v 2020 + praktičen obračun v računovodskem programu

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Seminar je namenjen začetnikom in osebam z osnovnim predznanjem, ki želite pridobiti teoretično in praktično znanje s področja obračunavanja potnih nalogov, dnevnic, potnih stroškov. Hkrati vas pa vas zanima tudi področje bonitet ter nenazadnje izračun in obračun letnega regresa.

Vabljeni ste zaposleni v podjetjih, pri s.p.-jih, v društvih in zavodih.

Dodatno: da bo izobraževanje še bolj praktično, ste udeleženci vabljeni k udeležbi na brezplačnem delu izobraževanja, kjer vam bomo prikazali obračun in knjiženje potnih stroškov ter ostalih povračil, pa tudi obračun regresa v računovodskem programuZnanje programa ni pogoj za udeležbo. 

18
mar
2020

SEMINAR: Obračun plač, potni stroški, regres, odpravnine in druga izplačila v 2020

Kotizacija: 179 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabimo vas na praktično delavnico s področja obračunavanja plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Tematika bo predstavljena s pravnega, računovodskega in davčnega vidika.

Predstavili vam bomo praktične izračune aktivnih prejemkov fizičnih oseb in kako jih je potrebno knjižiti in jih poročati na REK obrazcih v letu 2020.

09
apr
2020

SEMINAR: Branje in analiza bilanc

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Praktičen seminar je primeren za vse, ki želite osvojiti, pridobiti in osvežiti znanje s področja branja in analize bilanc (zaključnih računov/bonitetnih izkazov). Na seminarju boste med drugim spoznali kako brati bilance, kako jih analizirati ter kako pridobljene informacije uporabiti pri sprejemanju poslovnih odločitev in poslovanju na sploh. Vsebina bo posredovana na vsem razumljiv način ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri. 

Seminar je primeren za gospodarstvo kot tudi za javni sektor. Posebnega predznanja in izobrazbe ne potrebujete, saj je primeren za osebe brez nekega poglobljenega predznanja pa tudi za tiste, ki že imate več znanja s tega področja, ter želite osvežiti in potrditi svoje znanje. 

15
apr
2020

2 dnevna Šola/tečaj OBRAČUN PLAČ s knjiženjem na računalniku (Termin: 15. in 22.4)

15.04.2020 09:00 - 22.04.2020 14:00
Kotizacija: 298 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabimo vas na praktično in aktualno usposabljanje s področja obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, kjer bomo teorijo podprli s konkretnimi primeri iz prakse, konkretnimi obračuni izplačil in dilemami, ki se v praksi pogosto pojavljajo. Znanje pa bomo na koncu utrdili še s praktičnimi vajami na računalniku, v ustreznem računovodskem programu.

Na začetku bomo torej čas namenili teoriji, ki jo bomo podkrepili s številnimi aktualnimi primeri in izračuni iz prakse, kar bo odlična podlaga za praktično delo na računalniku. 

Posebnega predznanja in izobrazbe ne potrebujete, saj bo vsebina podana na razumljiv in enostaven način. 

Izobraževanje izvajamo tako, da lahko pridobljene veščine in znanje takoj uporabite v praksi. Prednost šole je kombinirano, izkustveno učenje.