VABIMO VAS V ŠOLO/TEČAJ

OBRAČUN PLAČ s knjiženjem na računalniku

 

Udeleženci se lahko prijavite na vsa tri srečanja, ali le na prvi dve (če ne želite praktičnega knjiženja na računalniku)! 

 

Vabimo vas na praktično in aktualno usposabljanje s področja obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, kjer bomo teorijo podprli s konkretnimi primeri iz prakse, konkretnimi obračuni izplačil in dilemami, ki se v praksi pogosto pojavljajo. Znanje pa bomo na koncu utrdili še s praktičnimi vajami na računalniku, v ustreznem računovodskem programu.

Na začetku bomo torej čas namenili teoriji, ki jo bomo podkrepili s številnimi aktualnimi primeri in izračuni iz prakse, kar bo odlična podlaga za praktično delo na računalniku. 

Posebnega predznanja in izobrazbe ne potrebujete, saj bo vsebina podana na razumljiv in enostaven način. 

Izobraževanje izvajamo tako, da lahko pridobljene veščine in znanje takoj uporabite v praksi. Prednost šole je kombinirano, izkustveno učenje.

 

Program je torej zasnovan zelo praktično in udeležencem prinaša tako teoretično kot praktično zanje.

Kombiniramo klasično predavanje z delom na računalniku v ustreznem računovodskem programu.

Šola je izvedena v primerno veliki skupini s čimer zagotavljamo kakovost, visok nivo pridobljenega znanja in možnost aktivnega sodelovanja vseh udeležencev, zato je število mest omejeno.

  

TERMINI SREČANJ: 21.10, 28.10, 11.11 vsakič od 9. do 14. ure

Pridobitev diplome: zaključena celotna Šola obračun plač. Če se udeležite posameznih izobraževanj prejmete potrdilo o udeležbi.

KOTIZACIJA: 480 EUR + DDV

Vključuje: strokovno predavanje, udeležbo na vseh dogodkih iz programa, ustrezno gradivo, pogostitev, diplomo AMBICIJ akademije.

V primeru udeležbe na posameznem izobraževanju znaša kotizacija 179 EUR + DDV.

Opomba: Nudimo vam možnost obročnega plačila.  

In še posebna ugodnost za udeležence Šole: na vsa enodnevna izobraževanja vam priznamo 30% popust, na daljša (trajanje več dni) pa 20% popust. Ob prijavi omenite, da ste udeleženec/ka Šole. Popusti in ugodnosti se ne seštevajo. V okviru naše ponudbe vam nudimo tudi individualne inštrukcije in svetovanja, če boste po koncu izobraževanja vseeno potrebovali še malce pomoči zunanjega računovodstva. 

KJE: Dogodek se bo izvajal v okviru AMBICIJ akademije in sicer v prostorih Centra za poslovno usposabljanje (CPU/GZS), Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana (brezplačno parkiranje in enostaven dostop) – kako do nas si oglejte tukaj

Vse informacije dobite ob potrditvi prijave. 

PROGRAM ŠOLE IN TERMINSKI PLAN:

(3 intenzivna izobraževanja - cca. 18 ped. ur )

Posamezno izobraževanje/modul traja od 9. do 14. ure 

 

 

TEMA/MODUL

TERMIN

1. DAN

OBRAČUN PLAČ  –

teorija s praktičnimi primeri, izračuni…

1. Pregled predpisov in zakonodaje pri obračunih plač

 • ZDR – Zakon o delovnih razmerjih
 • Kolektivne pogodbe
 • Uredbe o povračilih stroškov (prevoz, prehrana,povračilo stroškov za službena potovanja)
 • drugi predpisi in potrebni podatki za obračun plač

2. Obračun plač in

 • seznanitev z vsemi "sestavinami" plače: osnova, dodatki, nadomestila, povračila, prispevki...
 • izrazi, ki jih morate poznati (neto, bruto I, bruto II, splošna in posebna olajšava…)
 • dohodninska lestvica, olajšave in vpliv na izplačilo plače
 • povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz, prehrana, dnevnice (domače in tuje)…
 • regres za letni dopust in 13. plača/božičnica
 • pregled poročil o izplačanih plačah, obrazcev ter rokov za poročanja
 • pregled mesečnega in letnega poročanja o izplačanih plačah na FURS, AJPES in ZPIZ
 • pomembnost pravilnega izpolnjevanja individualnih REK obrazcev
 • nadomestila zaradi boleznin, tudi refundacija – spoznali boste celoten postopek
 • izplačilo plače v več delih
 • odpravnine
 • bonitete
 • Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in lastnike zasebnih podjetij in prostovoljno zavarovanje

3. PRAKTIČEN DEL: Obračun plač v praksi:

Pogledali bomo kaj potrebujemo za obračun in izdelali ročni izračun plače na konkretnem primeru.

 
 Sreda, 21. 10

2. DAN

POGLOBLJEN OBRAČUN PLAČ:

 1. Pravne podlage za obračun dohodkov izplačanih fizičnim osebam (nekaj poudarkov)
 2. Seznanitev z obračunskimi postavkami pri posameznih oblikah izplačil fizičnim osebam
 3. Obdavčitve in oprostitve, v katerih primerih in do katere višine (regres, odpravnine, jubilejne nagrade, bonitete, delo na domu)…
 4. Refundacije – poglobljeno s praktičnimi primeri
 5. Zaposlitev invalidov + invalidi nad kvoto + poročanja
 6. Olajšave za zaposlovanje in vpliv na obračun plač
 7. Izvršbe in vpliv na plače (odtegljaji…)
 8. Sejnine članom nadzornega sveta, nagrada poslovodstvu, izplačilo uspešnosti poslovanja...
 9. COVID ukrepi – plače in nekaj primerov iz prakse
 10. Nekaj konkretnih primerov in izpolnitve obrazcev z možnostjo aktivnega sodelovanja slušateljev...
Sreda, 28. 10

3. DAN

ENOSTAVNEJŠI IN TUDI BOLJ ZAHTEVNI PRIMERI OBRAČUNAVANJA PLAČ

S KNJIŽENJEM NA RAČUNALNIKU

1. Knjiženje enostavnejših in zahtevnejših obračunov plač v računovodskem programu:

Poleg obračuna plač bomo obravnavali tudi:

 • upoštevanje dodatne davčne olajšave,
 • nadomestilo plače za letni dopust, bolniško odsotnost,...
 • dnevnice, potni stroški ter njihov vpliv na obračun plač
 • refundacija in bolniška do 30 dni
 • refundacija in bolniška nad 30 dni
 • Izpis obrazcev (Rek, kumulativa, plačilne liste…)
 • Prikaz oddaje na e-davke
 • Poročanje Ajpes
 • Temeljnica in knjižbe...

V računovodskem programu bomo torej knjižili tako enostavnejše kot bolj zahtevne obračune plač. Pripravili bomo temeljnice in pregledali vse obrazce za poročanja. Na koncu bomo v glavni knjigi pogledali tudi vpliv posameznih knjižb na finančno sliko podjetja.

 Sreda, 11. 11

 

ENOSTAVNI NAČINI PRIJAVE: 

 

- E-PRIJAVA - spodaj

- Pišite na info@ambicij.si

- Pokličite 041 887 186

- Izpolnite in pošljite svojo ali našo prijavnico/naročilnico (naša vam je na voljo tukaj) - za proračunske uporabnike 

 

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je zaradi načina dela omejeno.

  

NEKAJ IZBRANIH MNENJ UDELEŽENCEV:

"Na splošno super organizacija. Predavateljica je odprta za diskusijo in reševanje naših problemov iz prakse. Sproščeno vzdušje...." 

"Zanimivo, praktično. Zelo dobrodošlo je bilo delo na računalniku. Najbolj všeč mi je bila pripravljenost predavateljice, da odgovori na vsa vprašanja...." 

"Usposabljanje je bilo ok, še posebno praktičen del. Priporočam."...

"Odlično. Zelo mi je všeč povezovanje teorije s prakso, ter predvsem tudi drugi dan ko osvojimo tudi praktično obračunavanje plač...."

"Super. Praktično in aktualno."

 

Omejeno število prostih mest, zato si čim prej zagotovite prosto mesto - oddajte prijavo (spodaj)!

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka 21.10.2020 09:00
Datum zaključka 21.10.2020 14:00
Cena za udeleženca Kotizacija: 480 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)
Kategorija Računovodstvo