Skupinska prijava

Za skupinsko prijavo na dogodek SEMINAR: Priprava izkaza denarnih tokov - praktično in aktulano, prosimo izpolnite prijavni obrazec:

Število udeležencev
Podatki udeležencev
Podatki za plačilo