Prijava na dogodek

Za prijavo na dogodek  SEMINAR: Priprava izkaza denarnih tokov - praktično in aktulano prosimo, da izpolnete prijavni obrazec:

Za plačilo

Plačilo predračuna / računa