Prijava na dogodek

Za prijavo na dogodek  Video seminar: Obračun plač in obdavčitev različnih izplačil po ZDOH-2AA (Termin ogleda po želji) prosimo, da izpolnete prijavni obrazec:

Za plačilo

Plačilo predračuna / računa