Prijava na dogodek

Za prijavo na dogodek  Video spletni seminar: Obračun ter knjiženje odsotnosti in refundacij/nadomestil plač v breme ZZZS in delodajalca - s konkretnimi primeri (Termin: video + zoom srečanje četrtek 27.1) - tudi popoldanski termin prosimo, da izpolnete prijavni obrazec:

Za plačilo

Plačilo predračuna / računa