17
okt
2019

Šola/tečaj RAČUNOVODSTVA za javni sektor (Termin: začetek 17. 10) - (šole, vrtci, javni zavodi in drugi posredni proračunski uporabniki)

Kotizacija: 980 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)
Šola/tečaj RAČUNOVODSTVA za javni sektor (Termin: začetek 17. 10) - (šole, vrtci, javni zavodi in drugi posredni proračunski uporabniki)

 

- praktično, aktualno, vse od knjiženja do davkov

- 7 intenzivnih izobraževanj

- vsebinsko bogat program z odličnimi predavatelji iz prakse

- poudarek na praktičnih informacijah, praktičnemu delu in knjiženju

- seznanjeni boste tudi z aktualno zakonodajo in predpisi

- primerno tudi za začetnike in osebe z osnovnim znanjem

- posebne izobrazbe in izkušenj ne potrebujete

- primerno za vse, ki si želite veliko znanja in uporabnih informacij iz prakse

- primerno za vse, ki želite spoznati celotno računovodstvo in tudi knjiženje v praksi

17
okt
2019

SEMINAR: Temelji računovodstva in pravila knjiženja v javnem sektorju

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabljeni na praktičen seminar, kjer se boste seznanili s temeljnimi predpisi, ki določajo pravila računovodenja v javnem sektorju, spoznali boste osnovna pravila knjigovodenja (načela, ločeno izkazovanje dejavnosti, tehniko evidentiranja, itn.), ki so določene z Zakonom o računovodstvu, ki podrobneje ureja tudi vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za osebe javnega prava. Seznanili se boste tudi s pravili, ki veljajo za računovodenje po načelu denarnega toka in za računovodenje po načelu nastanka poslovnega dogodka.

Opomba: v kolikor želite celovito znanje, vse od knjiženja do davkov, vas vabimo v Šolo/tečaj RAČUNOVODSTVA za javni sektor (šole, vrtci, javni zavodi in drugi posredni proračunski uporabniki)

05
nov
2019

SEMINAR: Povračila zaposlenim in pregled obdavčitve izplačil s poudarkom na ZDOH v javnem sektorju

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabljeni na praktičen seminar, kjer se boste seznanili z obdavčitvijo različnih izplačil fizičnim osebam, s katerimi se najpogosteje srečujemo v javnem sektorju (npr. izplačila bonitet, izplačila potnih stroškov in dnevnic, izplačila regresov, izplačila jubilejnih nagrad, izplačila odpravnin). 

Vabljeni ste vsi zaposleni v javnem sektorju - torej zaposleni v šolah, vrtcih, domovih za starejše, javnih skladih, javnih zavodih in javnih agencijah...

 

13
nov
2019

SEMINAR: DDV v javnem sektorju in nepridobitnih organizacijah

169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabljeni na praktičen seminar, kjer se boste spoznali osnove obdavčitve z davkom na dodano vrednost, s poudarkom na vsebinah, ki bolj zadevajo javni sektor in nepridobitne organizacije.

Vabljeni ste vsi zaposleni v javnem sektorju - torej 

zaposleni v šolah, vrtcih, domovih za starejše, 

javnih skladih, javnih zavodih in javnih agencijah... in v nepridobitnih organizacijah.

 

19
nov
2019

Knjiženje v javnem sektorju (2 dni)

Kotizacija: 350 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Izobraževanje je namenjen računovodskim delavcem javnega sektorja, direktorjem in vodjem javnih zavodov ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavanimi vsebinami.

Vabljeni ste zaposleni v šolah, vrtcih, domovih za starejše... ter vsi posredni proračunski uporabniki (razen ZZZS, ZPIZ in javnih skladov), ki so jih ustanovile občine ali država – javni zavodi in javne agencije.

 

Vsebina bo posredovana na razumljiv način, ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri.

28
nov
2019

SEMINAR: Branje in analiza bilanc za javni sektor

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Praktičen seminar je primeren za vse, ki želite osvojiti, pridobiti in osvežiti znanje s področja branja in analize bilanc v javnem sektorju. Na seminarju boste med drugim spoznali kako brati bilance in kako jih analizirati.

Vabljeni ste vsi zaposleni v javnem sektorju - torej zaposleni v šolah, vrtcih, domovih za starejše, javnih skladih, javnih zavodih in javnih agencijah...

 

03
dec
2019

SEMINAR: DDPO, RAZMEJITVE IN OLAJŠAVE v javnem sektorju in drugih nepridobitnih organizacijah

03.12.2019 09:00 -14:00
Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Na seminarju se bomo naučili, kako pravilno razmejiti pridobitve in nepridobitne prihodke v skladu s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Pogledali bomo posebnosti v zvezi s prodajo osnovnih sredstev, obrestmi in nekaterimi drugimi kategorijami prihodkov. Posvetili se bomo tudi pravilnemu in optimalnemu ločevanju odhodkov. Kdaj je primerno, da odhodke ločujemo po odbitnem deležu in kdaj po dejanskih odhodkih. Na koncu pa se bomo posvetili še možnostim koriščenja davčnih olajšav v javnem sektorju.

Obravnavali bomo naslednje:

1) Splošno o zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ter opredelitev nepridobitnih organizacij in dejavnosti po 9. členu

2) Kako pravilno razmejimo prihodke na pridobitne in nepridobitne?

3) Kdaj in kako razmejevati odhodke na pridobitne in nepridobitne?

4) Kako lahko organizacije v javnem sektorju koristijo davčne olajšave?