09
apr
2020

SEMINAR: Branje in analiza bilanc

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Praktičen seminar je primeren za vse, ki želite osvojiti, pridobiti in osvežiti znanje s področja branja in analize bilanc (zaključnih računov/bonitetnih izkazov). Na seminarju boste med drugim spoznali kako brati bilance, kako jih analizirati ter kako pridobljene informacije uporabiti pri sprejemanju poslovnih odločitev in poslovanju na sploh. Vsebina bo posredovana na vsem razumljiv način ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri. 

Seminar je primeren za gospodarstvo kot tudi za javni sektor. Posebnega predznanja in izobrazbe ne potrebujete, saj je primeren za osebe brez nekega poglobljenega predznanja pa tudi za tiste, ki že imate več znanja s tega področja, ter želite osvežiti in potrditi svoje znanje. 

26
maj
2020

SEMINAR: Računovodski in davčni vidik časovnih razmejitev in rezervacij

Kotizacija: 179 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Napačno pripoznavanje, merjenje in vrednotenje kratkoročnih in dolgoročnih stroškov vpliva na računovodske izkaze in davčno osnovo organizacije, zato vabljeni na praktičen in aktualen seminar.

Primerno za gospodarstvo in tudi za javni sektor!

28
maj
2020

SEMINAR: Poglobljeno branje in analiza bilanc

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vse, ki želite poglobiti znanje s področja branja in analiziranja bilanc/zaključnih računov, vabimo na poglobljeno izobraževanje/seminar na temo branje bilanc, kjer boste osvežili znanje in ga še poglobili.

Primeren je za vse, ki želite osvežiti in še poglobiti znanja s področja branja bilanc ter analize bilanc oz. zaključnih računov/bonitetnih izkazov. Priporočamo osnovno znanje s tega področja ali pa predhodno udeležbo na seminarju Branje in analiza bilanc.

Vsebina bo posredovana na vsem razumljiv način ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri.

Zaradi načina dela in programa je seminar primeren tudi za javni sektor.

17
sep
2020

Šola/tečaj RAČUNOVODSTVA za javni sektor (Termin: v pripravi) - (šole, vrtci, javni zavodi in drugi posredni proračunski uporabniki) - sprejemamo informativne predprijave

Kotizacija: 980 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)
Šola/tečaj RAČUNOVODSTVA za javni sektor (Termin: v pripravi) - (šole, vrtci, javni zavodi in drugi posredni proračunski uporabniki) - sprejemamo informativne predprijave

Sprejemamo informativne predprijave!

 

- praktično, aktualno, vse od knjiženja do davkov

- 7 intenzivnih izobraževanj

- vsebinsko bogat program z odličnimi predavatelji iz prakse

- poudarek na praktičnih informacijah, praktičnemu delu in knjiženju

- seznanjeni boste tudi z aktualno zakonodajo in predpisi

- primerno tudi za začetnike in osebe z osnovnim znanjem

- posebne izobrazbe in izkušenj ne potrebujete

- primerno za vse, ki si želite veliko znanja in uporabnih informacij iz prakse

- primerno za vse, ki želite spoznati celotno računovodstvo in tudi knjiženje v praksi