Skupinska prijava

Za skupinsko prijavo na dogodek 2 dnevna Šola/tečaj OBRAČUN PLAČ s knjiženjem na računalniku (Termin: 6. in 13.12), prosimo izpolnite prijavni obrazec:

Število udeležencev
Podatki udeležencev
Podatki za plačilo