Prijava na dogodek

Za prijavo na dogodek  2 dnevna Šola/tečaj OBRAČUN PLAČ s knjiženjem na računalniku (Termin: 6. in 13.12) prosimo, da izpolnete prijavni obrazec:

Za plačilo

Plačilo predračuna / računa