Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

Ambicij - Kje Smo

facebook mali

V Uradnem listu RS št. 26/2017 je bil objavljen naslednji Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo:

 

1. člen
 
Spremeni se prvi odstavek 1. točke Tarifne priloge in se na novo glasi:
»Višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih znašajo:
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača v EUR
I. Enostavna dela 
439,93 EUR
II. Manj zahtevna dela 
480,28 EUR
III. Srednje zahtevna dela 
529,24 EUR
IV. Zahtevna dela 
583,18 EUR
V. Bolj zahtevna dela 
651,81 EUR
VI. Zelo zahtevna dela 
765,79 EUR
VII. Visoko zahtevna dela 
862,58 EUR
« 
 
2. člen 
 
V ostalih točkah ostaja Tarifna priloga nespremenjena.
 
3. člen 
 
Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvi dan v naslednjem mesecu po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
 
Podpisniki:
Predstavniki delojemalcev: 
Predstavniki delodajalcev:
SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije
Predsednik
Združenje lesne
Lojze Raško l.r.
in pohištvene industrije
 
Predsednik
 
Alojz Burja l.r.
   
Neodvisnost – KNSS
Združenje delodajalcev
Predsednica
Slovenije
Evelin Vesenjak l.r.
Sekcija za les in papir
 
Predsednik
 
Bogdan Božac l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 16. 5. 2017 izdalo potrdilo št. 02047-7/2006-30 o tem, da je Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 18/11.

 

 

Prijava na e-novice

captcha 

Koledar izobraževanj

November 2017
P T S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3