Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

Ambicij - Kje Smo

facebook mali

DAVČNI ZAVEZANEC: Fizična oseba, pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnostKDO predloži vlogo


Za dovolitev plačila davka v največ 12 mesečnih obrokih ali odlog za največ 12 mesecev, lahko vloži vlogo katerikoli zavezanec (fizična oseba, pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost), ki predloži zavarovanje, ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register (prvi odstavek 103. člena ZDavP-2).KJE predložiti vlogo


Vlogo zavezanec vloži pri davčnem uradu, praviloma pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register.Postopanje davčnega organa


Pri predložitvi zavarovanja


Ob predložitvi ustreznega instrumenta zavarovanja oziroma dovolitvi vknjižbe zastavne pravice v ustrezen register, se zavezancu izda odločba s katero se dovoli obročno plačilo ali odlog plačila davka.


Za čas, ko je odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek davka vključno z zamudnimi obrestmi, zaračunajo obresti po medbančni obrestni meri za ročnost enega leta, v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.


Odlog oziroma obročno plačilo ni dovoljeno za davek na dodano vrednost, obračunan v davčnem obračunu, akontacije davkov in davčni odtegljaj.

 

 

VIR: DURS