Regres za letni dopust za leto 2020 - negospodarstvo (javni sektor)

Izplačilo regresa za letni dopust javni sektor je minimalna plača, kar znaša 940,58 evra. Od tega zneska se prispevki in dohodnina ne obračunajo.

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V javnem sektorju se regres za letni dopust praviloma izplačuje pri majski plači, torej bo to pri izplačilu plače v juniju.