Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta

Delodajalci morate oddati zahtevke za povrnitev izplačanih nadomestil plače na portalu ZRSZ za delodajalce do 17. avgusta.

Delodajalci, ki do  26. 7. 2020 niste oddali zahtevka na Portalu in niste oddali REK-obrazcev na FURS, včeraj, 10.  avgusta  2020,  niste prejeli povračila za junijsko čakanje na delo. 

Delodajalce zato pozivajo, da oddate zahtevek na Portalu za delodajalce  do 17. avgusta 2020.  Naslednje izplačilo za ukrep čakanje na delo za mesec marec, april, maj in junij bo 28. avgusta 2020. 

 

VIR: ZRSZ