Ali se mesečni temeljni dohodek, ki sem ga prejel v skladu z interventnim zakonom (ZZUOOP), lahko zarubi v postopku izvršbe?

Prejemki, ki jih FURS izplačuje na podlagi ZZUOOP (mesečni temeljni dohodek in povračilo izgubljenega dohodka) na podlagi ZZUOOP niso izvzeti iz izvršbe, kot je to veljalo po ZIUZEOP.

 

ZIUZEOP je namreč v prvem odstavku 92. člena izrecno določal, da so vsi prejemki, izplačani dolžniku na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije, razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače, izvzeti iz izvršbe po ZIZ in iz davčne izvršbe po ZDavP-2. Posebna pravila glede izvzetja prejemkov iz izvršbe iz omenjenega 92. člena so umeščena v 19. poglavje ZIUZEOP. Trajanje izpostavljenih začasnih ukrepov iz 19. in 20. poglavja ZIUZEOP je bilo časovno omejeno. Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, so veljali od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, če ta zakon ne določa drugače (prvi odstavek 20. člena ZIUZEOP).

 

ZZUOOP nove izjeme oziroma pravila o izvzetju prejemkov iz izvršbe ne določa. Zato se z izvršbo lahko poseže tudi na mesečni temeljni dohodek ali povračilo izgubljenega dohodka, ob upoštevanju pravil ZIZ oziroma ZDavP-2 o omejitvah za tekoči mesec.

 

VIR: FURS

 

 

PS: Prijavite se na prejemanje naših brezplačnih Novičk in bodite na tekočem. Kako? Desno vpišite vaš mail.