Od 1.1.2023 znaša bruto minimalna plača 1.203,36 EUR

Neto minimalna plača za samsko osebo brez otrok po novem znaša 878,48 evra, višja je za 100 eur. Prejšnja minimalna plača je znašala 778,48 evra, medtem je bila bruto minimalna plača 1.074,43 evra. Minimalna plača v 2023 bo višja za 12,85 odstotka. Minimalna plača v 2023 bo tako v bruto znesku znašala 1203,36 evra. Minimalna plača se sicer usklajuje vsako leto januarja, na podlagi Zakona o minimalni plači (ZMinP).

Stroški delodajalcev se bodo zaradi povišanja (bruto) minimalne plače povišali za 8,46 % (torej za nižji znesek od medletne rasti cen življenjskih potrebščin) zaradi učinka najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialna zavarovanja (1.181,75 evra), ki je bila lani višja od minimalne plače.

 

Definicija minimalne plače

V minimalno plačo se ne vštevajo vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (uveljavljeno s prvim januarjem 2020).

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

 

VIR: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; FURS