Podjetniki in podjetja, ne pozabite na obračun novega obveznega zdravstvenega prispevka

Za obdobje od januar 2024 dalje bodo zavezanci za obračun obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje prvič obračunali tudi novi obvezni zdravstveni prispevek (OZP), ki je določen v fiksnem mesečnem znesku 35 evrov.

Prehodni račun in sklic za plačilo OZP je enak kot za druge prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje:

  • SI56 011008883000073
  • davčna številka izplačevalca/delodajalca/zavezanca-45004

Novi OZP se prvič obračuna in odtegne pri izplačilu plače in nadomestila plače, pokojnine in nadomestilih iz obveznega socialnega zavarovanja (starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost), ki se nanašajo na obdobje januar 2024, ne glede na datum izplačila. Izplačevalec obračun prispevka prikaže v REK obrazcu, ki je za obdobja od vključno januar 2024 dalje ustrezno dopolnjen.

Samostojni zavezanci za prispevke (samozaposleni, družbeniki, kmetje in tako naprej) novi OZP prvič obračunajo v obračunu prispevkov za mesec januar 2024. Obračun prispevkov za socialno varnost (OPSV), ki ga predizpolni Finančna uprava, bo vseboval tudi OZP.

Podrobnejša pojasnila o obračunavanju OZP so na voljo v podrobnejših opisih na spletni strani Finančne uprave, po posameznih vrstah zavarovancev:

Na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so objavljene podrobnejše informacije o novem obveznem zdravstvenem prispevku in  pogosta vprašanja in odgovori.

Pravna podlaga za obračun OZP:

VIR: FURS