Višji davek na dobiček pravnih oseb od poslovnega leta 2024 dalje

Od leta 2024 do vključno leta 2028 bo 19-odstotno splošno stopnjo zamenjala 22 %stopnja.