Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

Pri zaporednih dobavah, ki si sledijo zaporedoma in brez jasne razmejitve med dokončanjem prve in začetkom druge, se šteje da obdavčljivi dogodek nastane ko poteče obdobje na katero se nanaša izdani račun. Vendar pa obdobje za katero se obračuna DDV, ne sme biti daljše od enega leta. To pravilo se ne sme uporabiti pri finančnem najemu.

 

AMBICIJ; Nataša Rosenstein mag. posl. ved, dipl. ekon.

VEČ INFORMACIJ O DDV-ju dobite tukaj ali na naših aktualnih izobraževanjih (tukaj).