Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

Finančne/računovodske/kadrovske novice

Preberi več

V pojasnilu 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016), ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS št. 81/2018 ja bilo objavljeno naslednje:

 

Preberi več

V Uradnem listu RS 81/2018 je bilo objavljeno naslednje:

 

Preberi več

Preberi več

 

Preberi več

Zakon o kmetijstvu – ZKme v členih od 105.a do 105.e opredeljuje začasno in občasno delo v kmetijstvu.

Navedene določbe se uporabljajo od 1. 7. 2018 dalje.

Preberi več

Preberi več

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 56/2017 z dne 13.10.2017 je bil objavljen nov Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018, ter uvaja nove obrazce obračuna prispevkov za nekatere skupine zavarovancev.  Z novim letom bodo zavezanci za oddajo obračuna tudi:

Preberi več

V primeru organizirane prehrane se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prehrane v višini organizirane prehrane, vendar ne več kot 6,12 eur. Če je vrednost organizirane prehrane po posamezniku nižja od 6,12 eur, bi lahko delodajalec neobdavčeno izplačal razliko do zneska 6,12 eur le, če bi ga k temu zavezoval predpis, npr. kolektivna pogodba.

 

Preberi več