Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

 

SRS (Slovenski računovodski standardi) so osnova za uspešno in pravilno delo, ki jih mora vsak računovodja zelo dobro poznati. So pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja. V letu 2016 so bili že tretjič prenovljeni in temeljijo na ZGD-1 ter v slovenski pravni red prenašajo vsebine "računovodske" Direktive 2013/34/EU. SRS 2016 obravnavajo pravila finančnega računovodenja in poročanja za zunanje potrebe, podobno kot MSRP. Dopolnjujejo jih Pravila skrbnega računovodenja (PSR), ki so bila prej sestavni del SRS. Celotni SRS obsegajo uvod v SRS in okvir SRS ter posamezne SRS, ki urejajo gospodarske kategorije.

Družbe, ki ne sestavljajo računovodskih izkazov po MSRP, jih morajo sestavljati v skladu s SRS, kar veleva ZGD-1.

Sredstva, obveznosti, prihodki, odhodki ter kapital morajo biti prepoznani v trenutku nastanka in ne plačila; v računovodskih izkazih pa prikazani v obračunskem obdobju, na katero se nanašajo. To posledično pomeni, da računovodske izkaze sestavljamo na podlagi računovodenja, ki je zasnovano na temeljnih poslovnih dogodkih...

 


Če želite poglobiti in osvežiti svoje računovodsko znanje, hkrati pa razčistiti kakšne svoje dileme iz vsakodnevnega dela ter osvojiti še nove SRS-je, potem vas vabimo v Šolo/tečaj poglobljenega knjigovodstva po novih SRS, kjer bomo skozi najpogostejše zahtevnejše dogodke iz prakse spoznali tudi nove SRS-je. Več informacij dobite tukaj.

Prijava na e-novice

captcha 

Koledar izobraževanj

September 2019
P T S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6