Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

Izvajalec zdravstvene storitve mora naročniku storitve – pacientu izdati račun za opravljeno storitev, ne glede na to, kdo je plačnik teh storitev in kdaj jo plača.

VIR IN VEČ INFORMACIJ: Pojasnilo FURS, št. 4230-193/2017-2, 10. 4. 2017