Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

V Uradnem listu RS št. 22/2013 je bila 15. 3. 2013 objavljena naslednja razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS):

 

 

Dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat – prvi odstavek 37. člena KPJS

»Javnemu uslužbencu pripada, ob izpolnjevanju drugih pogojev, dodatek za znanstveni magisterij oziroma za doktorat ne glede na predhodno pridobljeno izobrazbo, dodatek za specializacijo pa le, če je specializacija opravljena po končanem univerzitetnem izobraževanju.«

 

 

Št. 0100-840/2012/8

Ljubljana, dne 11. februarja 2013

EVA 2013-2030-0019

mag. Nataša Belopavlovič l.r.
Predsednica Komisije za razlago KPJS