Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

V Uradnem listu RS št. 22/2013 je bila 15. 3. 2013 objavljena naslednja razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS):

 

 

Dodatek za delo v deljenem delovnem času – prvi odstavek 41. člena KPJS

»Dodatek za delo v deljenem delovnem času pripada javnemu uslužbencu v vsakem primeru, ne glede na to ali dela v deljenem delovnem času stalno ali le občasno.«

 

 

Št. 0100-844/2011/5

Ljubljana, dne 11. februarja 2013

EVA 2013-2030-0020

mag. Nataša Belopavlovič l.r.
Predsednica Komisije za razlago KPJS