Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

V Uradnem listu RS št. 22/2013 je bila 15. 3. 2013 objavljena naslednja razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS):

 

 

Razlaga 40. člena KPJS (dodatek za izmensko delo) z dne 16. 1. 2009, objavljena v Uradnem listu RS, št. 3/09 dne 16. 1. 2009, se v prvem odstavku nadomesti z razlago:

»Dodatek za izmensko delo – 40. člena KPJS

Javnemu uslužbencu pripada dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni oziroma za redno delo v popoldanskem času za čas, ki je po zakonu ali drugem predpisu, kolektivni pogodbi ali splošnem aktu delodajalca določen za popoldansko ali nočno izmeno oziroma za redno delo v popoldanskem času. Dodatek za izmensko delo pripada javnemu uslužbencu v vsakem primeru, ko dela v izmenah po določenem vzorcu, ki je lahko prekinjen ali neprekinjen (dopoldan – popoldan, dopoldan – ponoči, popoldan – ponoči, dopoldan – popoldan – ponoči).

Drugi in tretji odstavek razlage 40. člena KPJS (dodatek za izmensko delo) z dne 16. 1. 2009, objavljene v Uradnem listu RS, št. 3/09 dne 16. 1. 2009, se ne spremenita.«

 

 

Št. 0100-116/2012/4

Ljubljana, dne 11. februarja 2013

EVA 2013-2030-0021

mag. Nataša Belopavlovič l.r.
Predsednica Komisije za razlago KPJS