Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

V Uradnem listu RS št. 75/2013 je bila 9. 9. 2013 objavljena Odpoved Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti vključno z njeno tarifno prilogo:

 

V skladu s 4. in 57. členom Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05, 100/05, 100/05, 43/06 – ZkolP, 83/06, 71/07, 18/08, 76/08, 64/09 – tarifna priloga, 62/11 – tarifna priloga) v povezavi s 16. členom Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06, 45/08 – ZArbit, 83/09 – Odl. US: U-I-284/06-26; ZKolP)

Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za gradbeništvo na podlagi sklepa Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenje – Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala z dne 12. 6. 2013 in sklepa Odbora Združenja delodajalcev Slovenije – Sekcije za gradbeništvo z dne 23. 7. 2013

O D P O V E D U J E T A
Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti vključno z njeno tarifno prilogo (Uradni list RS, št. 1/05, 100/05, 100/05, 43/06 – ZkolP, 83/06, 71/07, 18/08, 76/08, 64/09 – tarifna priloga, 62/11 – tarifna priloga; KPGD) s trimesečnim odpovednim rokom

Hkrati ugotavljata:

da kolektivna pogodba preneha veljati 14. 12. 2013 in

da se normativni del odpovedane kolektivne pogodbe uporablja še šest mesecev po izteku odpovednega roka, to je do 14. 6. 2014.

Ljubljana, dne 26. avgusta 2013

ZDS – Sekcija za
gradbeništvo
Lovrenc Krapež l.r.
predsednik Odbora
ZSDS – Sekcija za
gradbeništvo
 
GZS – Zbornica
gradbeništva in
industrije gradbenega
materiala
Branko Žiberna l.r.
podpredsednik
Upravnega odbora GZS –
ZGIGM