Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

V Uradnem listu RS št. 84/2018 je bil objavljen naslednji dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije:

1. člen 
TARIFNA PRILOGA 
Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge Dodatka št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 22/17), tako da glasita:
1. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede znašajo:
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR
Najnižja osnovna plača na uro v EUR
I.
541,14
3,11
II.
598,56
3,44
III.
659,46
3,79
IV.
755,16
4,34
V.
823,02
4,73
VI.
960,48
5,52
VII.
1.122,30
6,45
VIII.
1.284,12
7,38
IX.
1.513,80
8,70
2. Najnižji polni znesek regresa za letni dopust za leto 2019 znaša 950 € in velja do določitve novega zneska.
2. člen 
(1)Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka Tarifne priloge po Dodatku št. 1.
(2) Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinske materiale in livarne Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.
3. člen 
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. novembra 2018
Gospodarska zbornica Slovenije – 
Združenje kovinskih materialov in nekovin 
Predsednik Upravnega odbora 
Marko Drobnič l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Podpredsednik Sekcije za kovine 
Jurij Marjanovič l.r.
 
Sindikat kovinske 
in elektroindustrije Slovenije (SKEI) 
Predsednica 
Lidija Jerkič l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 20. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-1/2006-53 o tem, da je Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 8/11.

Prijava na e-novice

captcha 

Koledar izobraževanj

Avgust 2019
P T S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1