Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

Ambicij - Kje Smo

facebook mali

Kolektivne pogodbe, aneksi

Preberi več

Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije je bil objavljen v Uradnem listu 12.2.2010 in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.

Preberi več

18. oktobra 2010 je bila v Uradnem listu RS objavljena Kolektivna pogodba o določitvi najnižjih osnovnih plač za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije:

Preberi več

Preberi več

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 109/2010 je bil 30. 12. 2010 obljavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije:

 

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 73/2010 je bil 17. 9 . 2010 objavljen Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije in pravi:

Preberi več

Preberi več

Aneks h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti je bil objavljen 29. 11. 2010 v Uradnem listu RS št. 95/2010:

Preberi več