Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

Ambicij - Kje Smo

facebook mali

Kolektivne pogodbe, aneksi

V Uradnem listu RS št. 24/2014 je bil objavljen naslednji Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti:

 

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 24/2014 je bila objavljena naslednja

 

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 5/2014 je bila objavljeno:

 

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 6/2014 je bil objavljen naslednji

 

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 107/2013 je bila objavljena naslednja Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND):

 

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 111/2013 je bil objavljen naslednji Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012:

 

Preberi več

V Uradnem listu RS je bila 16. 12. 2013 objavljena naslednja Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije:

Preberi več

V Uradnem listu RS je bila 3. 12. 2013 objavljena naslednja Razlaga 101. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije v povezavi s 13. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije:

Preberi več

S 1. 1. 2014 stopi v veljavo nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 92/2013:

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 75/2013 je bila 9. 9. 2013 objavljena Odpoved Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti vključno z njeno tarifno prilogo:

Preberi več