Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

Ambicij - Kje Smo

facebook mali

Kolektivne pogodbe, aneksi

S 1. 1. 2014 stopi v veljavo nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 92/2013:

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 75/2013 je bila 9. 9. 2013 objavljena Odpoved Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti vključno z njeno tarifno prilogo:

Preberi več

V Uradnem listu RS je bil objavljen naslednji Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti:

Preberi več

Preberi več

Preberi več

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 32/2013 je bil 19. 4. 2013 objavljen naslednji

Preberi več

V Uradnem listu RS ŠT. 30/2013 je bil objavljen naslednji Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo:

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 22/2013 je bila 15. 3. 2013 objavljena naslednja razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS):

 

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 22/2013 je bila 15. 3. 2013 objavljena naslednja razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS):

Preberi več