Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

Ambicij - Kje Smo

facebook mali

Kolektivne pogodbe, aneksi

V Uradnem listu RS je bil objavljen naslednji Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti:

Preberi več

Preberi več

Preberi več

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 32/2013 je bil 19. 4. 2013 objavljen naslednji

Preberi več

V Uradnem listu RS ŠT. 30/2013 je bil objavljen naslednji Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo:

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 22/2013 je bila 15. 3. 2013 objavljena naslednja razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS):

 

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 22/2013 je bila 15. 3. 2013 objavljena naslednja razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS):

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 22/2013 je bila 15. 3. 2013 objavljena naslednja razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS):

Preberi več

V Uradnem listu RS št. 21/2013 je bil objavljen naslednji Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A):

Preberi več