Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

DURS v pojasnilu št. 4210-2840/2014-4 z dne 11. 3. 2014 navaja:


Davčni zavezanec vprašuje ali je glede davčne obravnave nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca nujno potrebno, da nek predpis (zakon ali podzakonski akt) določi sredstvo, ki je potrebno za opravljanje prostovoljskega dela ali pa zadošča opredelitev teh sredstev v aktih prostovoljske organizacije. V nadaljevanju pojasnjujemo:


Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljca (v nadaljevanju: nadomestilo), se na podlagi 1. točke petega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13), pod določenimi pogoji, ne všteva v davčno osnovo od drugega dohodka. Eden izmed pogojev je tudi ta, da je v posebnih predpisih in internih aktih prostovoljske organizacije določeno, da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega prostovoljskega dela.


Navedena določba v ZDoh-2 sledi pravilom in pogojem za pridobitev pravice do nadomestila, določene v 31. členu Zakona o prostovoljstvu – ZProst (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11), zato smo za pojasnilo zaprosili Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ).


V odgovoru MNZ pojasnjuje, da ima prostovoljec pravico do navedenega nadomestila, če gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega prostovoljskega dela in so kot taka določena v predpisih, ki urejajo delovna razmerja ali v posebnih predpisih ali samo v internih aktih prostovoljske organizacije. Z namenom odprave nejasnosti navedene določbe, na MNZ pripravljajo predlog sprememb in dopolnitev ZProst.


V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja dejanskih stroškov pojasnjujemo, da lahko prostovoljec rezident, skladno z določbo 322.a člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB4, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr in 111/13), uveljavlja dejanske stroške uporabe lastnih sredstev v zvezi s prostovoljskim delom, v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, nerezident pa s pisnim zahtevkom v sedmih dneh od izplačila dohodka. Če nadomestilo izplača oseba, ki ni plačnik davka, lahko prostovoljec uveljavlja dejanske stroške v napovedi za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov.

 

VIR. DURS

Prijava na e-novice

captcha 

Koledar izobraževanj

Avgust 2019
P T S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1