Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

DURS v pojasnilu št. 4210-3824/2014-2 z dne 25. 3. 2014 navaja:


Prejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi z davčno obravnavo poklicne pokojnine. Zavezanca zanima, kakšne bodo davčne obveznosti, če bi bil mesečni znesek pokojnine 6.000 eur.


V nadaljevanju vam pojasnjujemo.


Od poklicne pokojnine se plačuje akontacija dohodnine in prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 5,96 %.


Skladno z 203. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13), se poklicna pokojnina, kot pravica iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačuje v mesečnih zneskih od pridobitve poklicne pokojnine do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine v obveznem zavarovanju.


Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13) pokojnine iz obveznega dodatnega zavarovanja v 8. točki drugega odstavka 37. člena uvršča med dohodke iz delovnega razmerja. Izračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja je določen v 127. členu ZDoh-2. Skladno z drugim odstavkom 127. člena ZDoh-2, se od dohodka iz delovnega razmerja, doseženega pri delodajalcu, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja (glavni delodajalec), akontacija dohodnine izračuna tako, da se za posamezni dohodek uporabijo stopnje dohodnine in lestvica iz 122. člena tega zakona, preračunana na 1/12 leta. Glavni delodajalec pri izračunu akontacije dohodnine upošteva tudi 1/12 zneska splošne, osebne in posebne olajšave, ki se drugače upoštevajo pri odmeri dohodnine od letne davčne osnove.


Stopnje dohodnine in lestvica, ki se uporablja za leto 2014.


Če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja izračuna po stopnji 25 %, brez upoštevanja olajšav po tretjem odstavku 127. člena ZDoh-2.


Skladno s tretjim odstavkom 127. člena ZDoh-2, se pri izračunu akontacije dohodnine od poklicne pokojnine upošteva tudi olajšava iz šestega odstavka 112. člena tega zakona. Šesti odstavek 112. člena ZDoh-2 določa, da se rezidentu, prejemniku poklicne pokojnine iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prizna zmanjšanje dohodnine v višini 13,5% odmerjene poklicne pokojnine iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.


Z uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine oseba pridobi status poklicnega upokojenca in se vključi v obvezno zdravstveno zavarovanje, če v obvezno zdravstveno zavarovanje ni vključen na drugi podlagi. Skladno z devetim odstavkom 413. člena ZPIZ-2 je uživalec poklicne pokojnine v času prejemanja poklicne pokojnine obvezno zdravstveno zavarovan za primer bolezni in poškodbe izven dela. Za obseg pravic se uporablja določba 2. točke 46. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 91/13), v kateri je določeno, da se za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela plačuje prispevke za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino. Prispevek se plačuje po stopnji 5,96 %. Osnovo za plačilo prispevka predstavlja poklicna pokojnina, priznana z zavarovalno polico, ki jo zavarovancu – poklicnemu upokojencu izda upravljavec obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zavezanec za plačilo prispevka je zavarovanec sam. Plačilo prispevka v imenu zavarovanca in za njegov račun izvede upravljavec sklada


Glede na navedeno, je v nadaljevanju prikazan izračun akontacije dohodnine od enomesečnega dohodka, ob predpostavki, da ne uveljavljate olajšav za vzdrževane člane. Izračun je pripravljen za letošnje leto, saj s podatki glede stopenj dohodnine in lestvice za leto 2015 ne razpolagamo.

 

Dohodek =

6.000 eur

Prispevek za zdravstveno zavarovanje =

357,60 eur

Splošna olajšava =

275,22 eur

Davčna osnova =

5.367,18 eur

Akontacija dohodnine (brez upoštevanje olajšave po šestem odstavku 112. člena ZDoh-2) =

1.905,82 eur

Olajšava po šestem odstavku 112. člena ZDoh-2 =

810 eur

Akontacija dohodnine za plačilo =

1.095,82 eur

Neto znesek poklicne pokojnine =

4.546,58 eur


Odmera dohodnine na letni ravni je odvisna od višine vseh prejemkov, ki jih prejmete v posameznem letu. Na spletnih straneh DURS je vsako leto objavljen testni izračun dohodnine, preko katerega si lahko izračunate vašo davčno obveznost.

 

VIR: eDavki

Prijava na e-novice

captcha 

Koledar izobraževanj

Avgust 2019
P T S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1