Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

DURS v pojasnilu št. 4217-3580/2014 z dne 26. 3. 2014 navaja:


Posredujemo preglednico1 metod za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami (v nadaljevanju: MP) v letu 2014, pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po MP in seznam držav, za katere velja priznanje polnega odbitka dohodnine.


1. Preglednica metod za odpravo dvojnega obdavčevanja po veljavnih mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja (na dan 1. januar 2014)

 

Zap. št.

Država

Objava v Uradnem listu

Člen

Metoda izogibanja dvojnega obdavčevanja v Sloveniji

Oprostitev

Odbitek

1.

Albanija

RS-MP, št. 7/09

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Albanija).

Navadni odbitek

2.

Armenija

RS-MP, št. 3/11

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Armenija).

Navadni odbitek

3.

Avstrija

RS–MP, št. 4/98, 22/06 in 6/12

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Avstrija).

Navadni odbitek

4.

Azerbajdžan

RS-MP, št. 8/12

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Azerbajdžan).

Navadni odbitek

5.

Belgija

RS-MP, št. 5/99

23.

– Oprostitev za dividende v skladu s slovensko zakonodajo.

– Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Belgija).

Navadni odbitek

6.

Belorusija

RS-MP, št. 3/11

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Belorusija).

Navadni odbitek

7.

Bolgarija

RS-MP, št. 12/04

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Bolgarija).

Navadni odbitek

8.

Bosna in Hercegovina

RS-MP, št. 19/06

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (BiH).

Navadni odbitek

9.

Ciper

RS-MP, št. 3/11

22.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Ciper).

Navadni odbitek

10.

Češka

RS-MP, št. 2/98

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Češka).

Navadni odbitek

11.

Danska

RS-MP, št. 6/02

25.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Danska).

Navadni odbitek

12.

Estonija

RS-MP, št. 11/06

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Estonija).

Navadni odbitek

13.

Finska

RS-MP, št. 12/04

21.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Finska).

Navadni odbitek

14.

Francija

RS-MP, št. 4/05

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Francija).

Navadni odbitek

15.

Grčija

RS-MP, št. 6/02

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Grčija).

Navadni odbitek

16.

Gruzija

RS-MP, št. 12/13

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Gruzija).

Navadni odbitek

17.

Hrvaška

RS-MP, št. 16/05

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Hrvaška).

Navadni odbitek

18.

Indija

RS-MP, št. 13/04

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Indija).

Navadni odbitek

19.

Irska

RS-MP, št. 25/02

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Irska).

Navadni odbitek

20.

Islandija

RS-MP, št. 8/12

22.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Islandija).

Navadni odbitek

21.

Italija

RS-MP, št. 8/02

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Italija).

Navadni odbitek

22.

Izrael

RS-MP, št. 15/07

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Izrael).

Navadni odbitek

23.

Kanada

RS-MP, št. 6/01

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Kanada).

Navadni odbitek

24.

Katar

RS-MP, št. 16/10

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Katar).

Navadni odbitek

25.

Kitajska

RS-MP, št. 13/95

23.

--

Navadni odbitek

26.

Koreja

RS-MP, št. 16/05

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Koreja).

Navadni odbitek

27.

Kuvajt

RS-MP, št. 16/10

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Kuvajt).

Navadni odbitek

28.

Latvija

RS-MP, št. 25/02

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Latvija).

Navadni odbitek

29.

Litva

RS-MP, št. 27/01

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Litva).

Navadni odbitek

30.

Luksemburg

RS-MP, št. 6/02

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Luksemburg).

Navadni odbitek

31.

Madžarska

RS-MP, št. 16/05

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Madžarska).

Navadni odbitek

32.

Makedonija

RS-MP, št. 6/99

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Makedonija).

Navadni odbitek

33.

Malta

RS-MP, št. 9/03

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Malta).

Navadni odbitek

34.

Moldova

RS-MP, št. 19/06

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Moldova).

Navadni odbitek

35.

Nemčija

RS-MP, št. 22/06 in 14/11

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Nemčija).

Navadni odbitek

36.

Nizozemska

RS-MP, št. 4/05

22.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Nizozemska).

Navadni odbitek

37.

Norveška

RS-MP, št. 7/09

22.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Norveška).

Navadni odbitek

38.

Otok Man

RS-MP, št. 6/12

11.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo Otok Man.

Navadni odbitek

39.

Poljska

RS-MP, št. 23/97

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Poljska).

Navadni odbitek

40.

Portugalska

RS-MP, št. 19/03

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Portugalska).

Navadni odbitek

41.

Romunija

RS-MP, št. 25/02

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Romunija).

Navadni odbitek

42.

Ruska federacija

RS-MP, št. 11/96

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Rusija).

Navadni odbitek

43.

Singapur

RS-MP, št. 16/10

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Singapur).

Navadni odbitek

44.

Slovaška

RS-MP, št. 12/04

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Slovaška).

Navadni odbitek

45.

Srbija / Črna gora

RS-MP, št. 30/03

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Srbija oziroma Črna gora).

Navadni odbitek

46.

Španija

RS-MP, št. 6/02

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Španija).

Navadni odbitek

47.

Švedska

SFRJ-MP, št. 7/81

22.

Oprostitev s progresijo

Navadni odbitek za:

10. člen – dividende

48.

Švica

RS-MP, št. 15/97 in 5/13

23.

--

Navadni odbitek

49.

Tajska

RS-MP, št. 12/04

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Tajska).

Navadni odbitek

50.

Turčija

RS-MP, št. 8/02

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Turčija).

Navadni odbitek

51.

Ukrajina

RS-MP, št. 12/04

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Ukrajina).

Navadni odbitek

52.

Uzbekistan

RS-MP, št. 12/13

24.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Uzbekistan).

Navadni odbitek

53.

Velika Britanija in Severna Irska

RS-MP, št. 12/08

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Velika Britanija in Severna Irska).

Navadni odbitek

54.

ZDA

RS-MP, št. 10/01

23.

Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (ZDA).

Navadni odbitek (posebnost, če je državljan ZDA rezident Slovenije).


Pojasnjujemo, da se dogovorjena metoda izogibanja dvojnega obdavčevanja primarno uporablja za vse vrste dohodkov, navedenih v mednarodni pogodbi (v večini MP je to navadni odbitek), razen v izrecno navedenih primerih (npr. če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira, se za te dohodke uporabi oprostitev s progresijo) oziroma za izrecno navedene dohodke (npr. za dividende, obresti in avtorske ter druge premoženjske pravice navadno velja navadni odbitek, čeprav se za druge dohodke primarno uporablja oprostitev s progresijo – glej: Švedska).


2. Davčne stopnje od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po mednarodnih pogodbah, veljavnih na dan 1. januar 2014

 

Zap. št.

Država

Dividende2

Obresti3

Dohodki iz premoženjskih pravic4

1.

Albanija

5; 10

7

7

2.

Armenija

5; 10

10

5

3.

Avstrija

5; 15

5; 0

5

4.

Azerbajdžan

8

8

5; 10

5.

Belgija

5; 15

10

5

6.

Belorusija

5

5

5

7.

Bolgarija

5; 10

5

5; 10

8.

Bosna in Hercegovina

5; 10

7

5

9.

Ciper

5

5

5

10.

Češka

5; 15

5

10

11.

Danska

5; 15

5

5

12.

Estonija

5; 15

10

10

13.

Finska

5; 15

5

5

14.

Francija

15; 0

5; 0

5; 0

15.

Grčija

10

10

10

16.

Gruzija

5

5

5

17.

Hrvaška

5

5

5

18.

Indija

5; 15

10

10

19.

Irska

5; 15

5

5

20.

Islandija

5; 15

5

5

21.

Italija

5; 15

10

5

22.

Izrael

5; 10; 15

5

5

23.

Kanada

5; 15

10

10

24.

Katar

5

5

5

25.

Kitajska

5

10

10

26.

Koreja

5; 15

5

5

27.

Kuvajt

5; 0

5; 0

10

28.

Latvija

5; 15

10

10

29.

Litva

5; 15

10

10

30.

Luksemburg

5; 15

5

5

31.

Madžarska

5; 15

5

5

32.

Makedonija

5; 15

10

10

33.

Malta

5; 15

5

5

34.

Moldova

5; 10

5

5

35.

Nemčija

5; 15

5

5

36.

Nizozemska

5; 15

5

5

37.

Norveška

0; 0; 15

5

5

38.

Otok Man

 

 

 

39.

Poljska

5; 15

10

10

40.

Portugalska

5; 15

10

5

41.

Romunija

5

5

5

42.

Ruska federacija

10

10

10

43.

Singapur

5

5

5

44.

Slovaška

5; 5; 15

10

10

45.

Srbija / Črna gora

5; 10

10

5; 10

46.

Španija

5; 15

5

5

47.

Švedska

5; 15

0

0

48.

Švica

15; 0

5; 0

5;0

49.

Tajska

10

10; 15

10; 15

50.

Turčija

10

10

10

51.

Ukrajina

5; 15

5

5; 10

52.

Uzbekistan

8

8

10

53.

Velika Britanija in S. Irska

15; 0

5

5

54.

ZDA

5; 15

5

5

 

3. Seznam držav članic EU, odvisnih in pridruženih ozemelj, za katere velja priznanje polnega odbitka v skladu s 141. členom ZDoh-2 ali po sporazumih


V 141. členu ZDoh-2 je določen polni odbitek dohodnine. Tako lahko rezident Slovenije po 141. členu ZDoh-2 od dohodnine, odmerjene po ZDoh-2 od dohodka od prihrankov, ki ga določa Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti in ki je obdavčen v drugi državi članici Evropske unije po 1. juliju 2005 na podlagi navedene direktive, odšteje znesek ustreznega dela take dohodnine, ki jo je plačal v tej državi. Kadar znesek tako plačane dohodnine v drugi državi članici Evropske unije presega dohodnino, odmerjeno od teh dohodkov po ZDoh-2, se razlika rezidentu povrne. Prav tako je polni odbitek dohodnine določen v sporazumih o ukrepih, enakovrednim tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih je sklenila Evropska skupnost, ter tudi v nekaterih sporazumih o obdavčevanju dohodka od prihrankov, ki jih je z določenimi odvisnimi in pridruženimi ozemlji sklenila Republika Slovenija.


Države članice EU ter odvisna in pridružena ozemlja, za katere velja priznanje polnega odbitka5, so:

Avstrija, Luksemburg, Švica, Andora, Lihtenštajn, San Marino, Monako, Jersey, Curacao, Sint Maarten.


1 Od 1. januarja 2014 se uporabljajo:

Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom;

Sporazum med Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom;

Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja;

Protokol med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje;

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom.


2
Nekatere posebnosti v mednarodnih pogodbah, vezane na kapitalsko povezavo: Francija (obdavčitev samo v državi rezidentstva pri najmanj 20 % kapitalski povezavi), Slovaška (5 % v primeru slovaške osebne družbe, ob najmanj 25 % kapitalski udeležbi), Velika Britanija in Severna Irska (0 % ob najmanj 20 % kapitalski udeležbi), Norveška (0 % pri najmanj 15 % kapitalski udeležbi v izplačevalcu dividend, tudi norveške osebne družbe), Nizozemska (5 % davek na viru pri najmanj 10 % kapitalski udeležbi), Indija (5 % davek na viru pri najmanj 10 % kapitalski povezavi), Izrael (5 % davek na viru pri najmanj 10 % kapitalski udeležbi, omejitev za osebne družbe, 10 % davek pri najmanj 10 % kapitalski povezavi in izplačilu dividend iz oproščenega dobička), Kanada (5 % davek na viru pri najmanj 10 % kapitalski udeležbi v kanadski družbi in 25 % udeležbi v slovenski družbi, ki izplačuje dividende), Armenija (5 % na viru pri najmanj 25 % kapitalski udeležbi), Švica – Protokol (oprostitev na viru pri najmanj 25 % kapitalski povezavi ali pokojninskih načrtih).

Malta: kadar dividende plačuje družba, ki je rezident Malte, rezidentu Slovenije, ki je upravičeni lastnik dividend, malteški davek na bruto znesek dividend ni višji od davka, ki se obračuna na dobiček, iz katerega se dividend plačajo (35 %).

Kuvajt: dividende se ne obdavčijo na viru ob izpolnjevanju pogojev iz 3. odstavka 10. člena (če je upravičeni lastnik dividend rezident druge države pogodbenice in hkrati vlada, vladna ustanova,….).


3 Obresti so oproščene plačila davka v nekaterih primerih, ki so natančneje določeni v posameznih mednarodnih pogodbah (npr. z Avstrijo – glej Protokol; s Francijo ob izpolnjevanju pogojev o kapitalski povezavi; s Kuvajtom ob izpolnjevanju pogojev za upravičenega lastnika iz 3. odstavka 11. člena; s Švico ob izpolnjevanju pogojev iz 3. odstavka 11. člena - glej V. člen Protokola).


4 Nižja stopnja velja praviloma za avtorske pravice, kakor jih opredeljuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, višja pa za druge premoženjske pravice. Nižja stopnja se uporablja tudi s Francijo ob izpolnjevanju pogojev o kapitalski povezavi. Oprostitev na viru ob najmanj 25 % kapitalski povezavi – Švica, glej VI. člen Protokola.


5 Po sporočilu Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske z dne 1. 7. 2011 Nizozemski Antili, ki so jih sestavljali otoki Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius in Saba, od dne 10. 10. 2010 ne obstajajo več. Po novi ureditvi sta Nizozemske Antile nasledila Curacao in Sint Maarten z notranjo samoupravo in enakim položajem v Kraljevini Nizozemski, kakršnega so do tedaj imeli Nizozemski Antili. Otoki Bonaire, Sint Eustatius in Saba so postali sestavni del Nizozemske in predstavljajo njen karibski del, zato zanje od 1. januarja 2011 ne velja več priznanje polnega odbitka.

 

VIR: DURS

Prijava na e-novice

captcha 

Koledar izobraževanj

September 2019
P T S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6