Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

 

 

Dne 1. 1. 2019 je začela veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18; v nadaljnjem besedilu: uredba), na podlagi katere je prenehala veljati prej veljavna uredba.

Bistvene spremembe so navedene v nadaljevanju.

 


Nove priloge uredbe

Dodana je nova priloga 1 uredbe, v kateri so v točki I. določeni razredi električne in elektronske opreme (EEO) ter prenosnih baterij in akumulatorjev (PBA), za katere se plačuje okoljska dajatev. Za uvrščanje EEO in PBA v razrede iz I. točke se uporablja okvirni seznam EEO in PBA iz II. točke te priloge. Ministrstvo za okolje in prostor bo na svojih spletnih straneh objavilo podrobnejši seznam EEO in PBA, ki bo vseboval tarifne oznake kombinirane nomenklature in razrede posamezne tarifne oznake EEO in PBA.

V prilogi 2 uredbe je določeno število enot obremenitve za razrede EEO in PBA. EEO se na podlagi uredbe od 1. 1. 2019 uvršča v 6 razredov.

Nova opredelitev zavezancev za plačilo okoljske dajatve

Kot zavezanca za plačilo okoljske dajatve sta določena proizvajalec in pooblaščeni zastopnik proizvajalca.

V skladu z uredbo je proizvajalec EEO pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s prodajo prek svetovnega spleta, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov:

  • sedež v RS in proizvaja EEO pod svojim imenom ali blagovno znamko ali je EEO zasnoval ali izdelal in jo nato trži pod svojim imenom ali blagovno znamko na ozemlju RS,
  • sedež v RS in na ozemlju RS pod svojim imenom ali blagovno znamko preprodaja EEO, ki so jo proizvedli drugi dobavitelji. Preprodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na EEO vidna blagovna znamka proizvajalca, kot je določena v prejšnji alineji,
  • sedež v RS in v okviru dejavnosti daje na trg v RS EEO iz tretje države ali druge države članice EU oziroma
  • pridobi EEO v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav in jo zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik;

Proizvajalec PBA je:

  • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s prodajo preko svetovnega spleta, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov, na ozemlju RS zaradi izvajanja svoje dejavnosti daje prvič v promet PBA, vključno s tistimi, ki so vgrajeni v naprave,
  • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na ozemlju RS daje prvič v promet PBA, pridobljene v drugih državah članicah EU, uvožene iz tretjih držav ali proizvedene na ozemlju RS, vključno s tistimi BA, ki so vgrajeni v naprave, oziroma
  • oseba, ki pridobi PBA v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav in jih zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik.

Pooblaščeni zastopnik proizvajalca je zastopnik proizvajalca iz 18. člena Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE).

Osebam, ki so prijavili dejavnost na podlagi prej veljavne uredbe ni treba prijaviti dejavnost.

Obstoječi pooblaščeni zastopniki morajo prijaviti začetek dejavnosti do 31. 3. 2019.

 

VIR IN VEČ INFORMACIJ: FURS

Prijava na e-novice

captcha 

Koledar izobraževanj

Avgust 2019
P T S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1