Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

Pripomočki/programi za poslovanje

PIS povezuje registre in zbirke državnih organov in Javnega podjetja Uradni list RS, med katerimi je osrednji del Register predpisov Republike Slovenije (RPS). RPS vsebuje podatke o predpisih, ki se pripravljajo na ministrstvih, organih v sestavi ministrstev in pri nosilcih javnih pooblastil, v Vladi Republike Slovenije, Državnem zboru Republike Slovenije in drugih državnih organih, o postopku njihovega sprejemanja ali izdajanja, o predpisih, ki veljajo ali se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ter podatke o pravnih aktih Evropske unije, s katerimi se usklajujejo oziroma, ki neposredno veljajo.

Preberi več

Spletno orodje SAT PRO je brezplačno orodje, ki vam nudi uravnoteženo mnenje o popolnosti vašega poslovnega načrta.

Preberi več

Poslovni register Slovenije (PRS) je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju RS, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o njihovih delih in o podružnicah tujih podjetij. iPRS je aplikacija, ki omogoča brezplačen vpogled v podatke posamezne enote Poslovnega registra Slovenije (PRS) preko spletnega portala AJPES.
 

Preberi več

Preberi več

 

Preberi več

Preberi več