Koledar obveznosti

31
avg
2020

Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil - do konca meseca (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) - za gospodarske družbe, zadruge in društva

.