Podjetniki in podjetja, ne pozabite na obračun novega obveznega zdravstvenega prispevka

Za obdobje od januar 2024 dalje bodo zavezanci za obračun obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje prvič obračunali tudi novi obvezni zdravstveni prispevek (OZP), ki je določen v fiksnem mesečnem znesku 35 evrov.

Prehodni račun in sklic za plačilo OZP je enak kot za druge prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje:

  • SI56 011008883000073
  • davčna številka izplačevalca/delodajalca/zavezanca-45004
Preberite več

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - NORMIRANCI V 2023/2024

Državni zbor RS je dne 28. 11. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 158/2022. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (20. 12. 2022), razen 17. člena tega zakona, ki začne veljati 1. januarja 2023. Spremenjeni členi (44., 48., 59., 90., 109., 111., 113. in 123, spremenjeno poglavje VII.A ter spremeni a131.a, 135.č in 142. člen) se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023. Bistvene spremembe oziroma novosti za normirance so sledeče:

Preberite več