Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic Koronavirusa (FURS, 20.3)

Določbe na podlagi interventnih zakonov, ki so bili sprejeti 20.3.2020. Ukrepi so določeni v:


- Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju,
- Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov


V nadaljevanju na kratko izpostavljamo konkretne ukrepe na davčnem področju:

 

Preberite več

Inšpektorat opozarja na previdnost pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Inšpektorat za delo opozarja delavce, da naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega dejansko ne želijo. V takšnem primeru delavcu namreč ne pripada nadomestilo za brezposelnost (ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela; ZUTD), niti odpravnina (razen v primeru upokojitve).

Inšpektorat prav tako opozarja, da naj ne podpisujejo praznih listov papirja, ki bi jih lahko delodajalci kasneje uporabili proti volji delavcev (na primer za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi ali kakšne odškodninske zahtevke,…).

 

Preberite več