Obračunavanje DDV pri zaračunavanju okoljske dajatve

Glede na vsebinske spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki prinašajo spremembe tudi pri izvajanju DDV zakonodaje, je bilo pripravljeno pojasnilo (št. 4230-170/2010-2, 9. 7. 2010), usklajeno z Ministrstvom za finance, ki spreminja do sedaj objavljena pojasnila Davčne uprave RS in Ministrstva za finance.

Preberite več

Pravno - informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

PIS povezuje registre in zbirke državnih organov in Javnega podjetja Uradni list RS, med katerimi je osrednji del Register predpisov Republike Slovenije (RPS). RPS vsebuje podatke o predpisih, ki se pripravljajo na ministrstvih, organih v sestavi ministrstev in pri nosilcih javnih pooblastil, v Vladi Republike Slovenije, Državnem zboru Republike Slovenije in drugih državnih organih, o postopku njihovega sprejemanja ali izdajanja, o predpisih, ki veljajo ali se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ter podatke o pravnih aktih Evropske unije, s katerimi se usklajujejo oziroma, ki neposredno veljajo.

Preberite več