Od 1. 1. 2022 dalje NE poročamo več podatkov iz obrazca Izplačilo regresa za letni dopust (AJPES)

AJPES obvešča, da pravne osebe zasebnega sektorja prek portala AJPES od 1. 1. 2022 dalje ne poročate več podatkov iz obrazca Izplačilo regresa za letni dopust.