Novo! Refundacije bolniških nadomestil z 20 na 30 dni... - VELJA OD 1. 1. 2024

V Uradnem listu RS je bil 30. 12. 2023 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS). Veljati je začel 31. 12. 2023.

Dve najpomembnejši novosti sta:

  • podaljšuje se obdobje prejemanja bolniških nadomestil v breme delodajalca z 20 na 30 dni (27. in 33. člen ZIUZDS),

  • omejuje se višina bolniškega nadomestila na 2,5-kratnik povprečne mesečne bruto plače (34. člen ZIUZDS).

VIR: Uradni list RS