Obdavčitev daril

Prihaja čas obdarovanj in v nadaljevanju podajamo nekaj koristnih informacij. Z vidika obdavčitve daril, ki jih prejme fizična oseba, je pomembna vrednost darila in tudi kdo je darovalec in kdo prejemnik darila.
 

Darilo, ki ga delodajalec podari otroku zaposlenega v mesecu decembru, se ne všteva v boniteto, če njegova vrednost ne presega 42 EUR. To velja za darilo otroku do 15. leta starosti. Če niso izpolnjeni vsi trije pogoji (vrednost darila do 42 eur, starost otroka do 15 let in izplačilo v decembru) je darilo obdavčeno.

Darila, ki jih delodajalec podari svojemu zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu, se štejejo kot boniteta, ki je obdavčena z dohodnino in prispevki. Izjema pa so darila do vrednosti 15 EUR vendar, če ne gre za redna ali pogosta darila in so na voljo vsem zaposlenim. Vrednost v enem mesecu ne preseže 15 EUR.

Darilo se obdavči z dohodnino, če darilo prejme oseba od pravne osebe (podjetja, samostojnega podjetnika..), ki ni njen delodajalec in vrednost posameznega darila presega 42 EUR oziroma vrednost vseh daril, prejetih od istega darovalca, v dohodninskem letu presega 84 EUR. Darovalec izračuna in plača akontacijo dohodnine v višini 25% od vrednosti darila. Od osebe, ki prejme darilo morate za ta namen pridobiti davčno številko.
  

Pri poslovnih darilih se priporoča vodenje evidenc. Upoštevati je potrebno tudi določila Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki opredeljuje darila manjših vrednosti.

Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se ne šteje:

  • brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v prodajo oziroma so v takšni obliki, da ni mogoče, da se prodajajo;
  • dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Za darila manjših vrednosti se štejejo darila v vrednosti 20 evrov.

Za poslovna darila manjših vrednosti podjetje ne obračuna DDV, čeprav je ob nabavi uveljavilo odbitek DDV. Na Finančni upravi RS opozarjajo, da morajo biti pri tem izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji. In sicer:

  • ne sme biti protidobave blaga ali storitve s strani prejemnika darila,
  • vrednost je omejena na 20 evrov,
  • darilo se daje v okviru opravljanja dejavnosti prejemnika, občasno in ne vedno istim osebam.

Darilo, ki ga fizična oseba da drugi fizični osebi in vrednost ne presega 5.000 evrov, se ne obdavči. Če presega, se obdavči po ZDDD po posebni lestvici.

Darila, ki ga poslovni subjekt da drugi fizični osebi, se obravnavajo kot darilo po ZDOH-2, če znesek ne presega 5.000 evrov. Od obrutenega zneska vrednosti darila se plača 25% dohodnina.