Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2024

 

V skladu s 77. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025- ZIPRS2425 (Ur. list RS, št. 123/23) se ne glede na peti odstavek 111. člena, prvi odstavek 118. člena in drugi odstavek 122. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US in 158/22) uskladitev skupnega dohodka, olajšav in zneskov neto letnih davčnih osnov za leto 2024 ne opravi.

Za davčno leto 2024 tako veljajo naslednje stopnje dohodnine in olajšave:

 

Če znaša neto letna
davčna osnova v evrih

Znaša dohodnina v evrih

Nad

Do

 

   

 

8.755,00

 

16 %

8.755,00

25.750,00

1.400,80

+ 26 %  nad  8.755,00

25.750,00

51.500,00

5.819,50

+ 33 %  nad 25.750,00

51.500,00

74.160,00

14.317,00

+ 39 %  nad 51.500,00

74.160,00

 

23.154,40

+ 50 %  nad 74.160,00

Stopnje dohodnine:

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2024 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

 

Če znaša neto mesečna
davčna osnova v evrih

Znaša dohodnina v evrih

Nad

Do

 

 

 

729,58

 

16 %

729,58

2.145,83

116,73

+ 26 %  nad  729,58

2.145,83

4.291,67

484,96

+ 33 %  nad 2.145,83

4.291,67

6.180,00

1.193,08

+ 39 %  nad 4.291,67

6.180,00

 

1.929,53

+ 50 %  nad 6.180,00

 

 

Davčne olajšave:

 

  1. Splošna olajšava

 

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2024:

 

Če znaša skupni dohodek v evrih

Znaša splošna olajšava v evrih

Nad

Do

 

 

16.000,00

   5.000,00 + (18.761,40  - 1,17259 x skupni dohodek)

16.000,00

 

5.000,00

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:

 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v evrih

Znaša splošna olajšava v evrih

Nad

Do

 

 

1.333,33

416,67 + (1563,45  - 1,17259 x skupni dohodek)

1.333,33

 

416,67    

 

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava (o čemer obvesti delodajalca), se davčna osnova zmanjša za 416,67 evrov.

 

 

  1. Osebne olajšave

 

Namen

Letna olajšava v evrih

Mesečna olajšava v evrih 

invalidu s 100% telesno okvaro 

18.188,61

1.515,72

zavezancu po dopolnjenem 70. letu

  1.500,00

   125,00

zavezancu, ki prostovoljni in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let

  1.500,00

   125,00

 

 

  1. Posebna osebna olajšava

 

Za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, znaša 3.500,00 evrov.

 

Za rezidenta, prejemnika dohodka iz delovnega razmerja, do dopolnjenega 29. leta, znaša 1.300,00 evrov. Olajšava se priznava na letni ravni, sorazmerno glede na število mesecev delovnega razmerja v davčnem letu, pri čemer se upošteva vsak polni mesec zaposlitve.

 

 

  1. Posebna olajšava

 

  • za vzdrževane otroke

 

 

Letna olajšava v evrih

Mesečna olajšava v evrih 

Za prvega vzdrževanega otroka

2.698,00

224,83

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

9.777,00

814,75

Za drugega vzdrževanega otroka

2.933,00

244,42

Za tretjega vzdrževanega otroka

4.892,00

407,67

Za četrtega vzdrževanega otroka

6.851,00

570,92

Za petega vzdrževanega otroka

8.810,00

734,17

 

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.959,00 evrov (mesečno za 163,25 evrov) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

 

  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

 

Letna olajšava v evrih

Mesečna olajšava v evrih 

2.698,00

224,83

 

 

  1. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

 

Največ do zneska premije, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.903,66 evrov letno.

 

 

VIR: FURS