Možnost popravka davčnih obračunov DDPO in DohDej

 

Zakono o davčnem postopku – ZDavP-2 določa roke in načine v katerem imajo davčni zavezanci možnost predložiti popravek davčnega obračuna. Davčni zavezanci lahko na ta način popravijo morebitne kasneje ugotovljene pomanjkljivosti in pomote in se s tem razbremenijo odgovornosti za prekršek.

Preberite več